Vervolg teamscholing obs de Piramide met IDKR8

Deze ochtend vond er weer een teamscholing op OBS De Piramide in Vught plaats met Lobke en Marcelle van IDKR8. Hierbij werd weer even stilgestaan bij de waarde van cultuuronderwijs, de culturele competenties en de daarbij behorende gedragsindicatoren/doelen werden opgefrist, er werd geoefend met feedback geven zonder oordeel, er werd gekozen met welke 2 doelen geoefend wordt de komende maanden etc. #deskundigheidsbevordering#deCultuurloper #bewustwording #CMK