Plaza Cultura

Welkom op de website van Plaza Cultura, de marktplaats voor cultuureducatie in Sint-Michielsgestel en Vught (CF cultuur). Vraag- en aanbod op het terrein van cultuureducatie worden door Plaza Cultura bij elkaar gebracht: de vraag vanuit peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, primair onderwijs en het aanbod vanuit zowel de (lokale) amateur- als professionele wereld van de kunst, cultuur en cultureel erfgoed. 

Ondersteuning

Plaza Cultura staat voor u klaar om te helpen bij het integreren van cultuureducatie binnen het onderwijsprogramma. Plaza Cultura ondersteunt scholen en aanbieders bij het ontwikkelen van beleid en visie rondom cultuureducatie, bij het uitwerken van wensen en ideeën, bij uiteenlopende vragen zoals bijv. het aanvragen van subsidies, organiseren van cultuurdagen, opzetten van ateliers, projectweken, etc.

Cultuureducatie met Kwaliteit

In onze gemeenten vinden we cultuureducatie belangrijk. Daarom doen we mee aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Dat doen we met de Cultuurloper van Kunstbalie en Erfgoed Brabant.

De Cultuur Loper is een programma dat bestaat uit scholing, coaching en een digitaal platform. Scholen maken hiermee vanuit hun eigen visie een samenhangen en doorlopend activiteitenprogramma. Dian en Kristel begeleidenals intermediairs 21 scholen in onze gemeenten hierbij.

Medewerkers

 

Werkplek Plaza Cultura

ProfielfotoSKIPOS-kantoor2
Dian Langenhuijzen en
Kristel van Lieshout
Coördinatoren van Plaza Cultura
 Plaza Cultura is te vinden op het SKIPOS kantoor in Sint-Michielsgestel. 

Scholing

Plaza Cultura biedt de mogelijkheid tot het organiseren van scholing van leerkrachten en teams. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

Nieuwsbrief

Plaza Cultura verzorgt iedere maand een digitale nieuwsbrief waarin lokaal en regionaal/landelijk nieuws op cultureel gebied gebundeld wordt. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Vul dan even het invulveld in bovenaan deze pagina.