Plaza Cultura

Welkom op de website van Plaza Cultura, de marktplaats voor cultuureducatie in Sint-Michielsgestel en Vught (CF cultuur). Vraag- en aanbod op het terrein van cultuureducatie worden door Plaza Cultura bij elkaar gebracht: de vraag vanuit peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, primair onderwijs en het aanbod vanuit zowel de (lokale) amateur- als professionele wereld van de kunst, cultuur en cultureel erfgoed. 

Ondersteuning

Plaza Cultura staat voor u klaar om te helpen bij het integreren van cultuureducatie binnen het onderwijsprogramma. Plaza Cultura ondersteunt scholen en aanbieders bij het ontwikkelen van beleid en visie rondom cultuureducatie, bij het uitwerken van wensen en ideeën, bij uiteenlopende vragen zoals bijv. het aanvragen van subsidies, organiseren van cultuurdagen, opzetten van ateliers, projectweken, etc.

Cultuureducatie met Kwaliteit

In onze gemeenten vinden we cultuureducatie belangrijk. Daarom doen we mee aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Dat doen we met de Cultuurloper van Kunstbalie en Erfgoed Brabant.

De Cultuur Loper is een programma dat bestaat uit scholing, coaching en een digitaal platform. Scholen maken hiermee vanuit hun eigen visie een samenhangen en doorlopend activiteitenprogramma. Dian en Kristel begeleidenals intermediairs 21 scholen in onze gemeenten hierbij.

Medewerkers

 

Werkplek Plaza Cultura

ProfielfotoSKIPOS-kantoor2
Dian Langenhuijzen en
Kristel van Lieshout
Coördinatoren van Plaza Cultura
 Plaza Cultura is te vinden op het SKIPOS kantoor in Sint-Michielsgestel. 

Scholing

Plaza Cultura biedt de mogelijkheid tot het organiseren van scholing van leerkrachten en teams. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

Nieuwsbrief

Plaza Cultura verzorgt iedere maand een digitale nieuwsbrief waarin lokaal en regionaal/landelijk nieuws op cultureel gebied gebundeld wordt. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Vul dan even het invulveld in bovenaan deze pagina.

Buitenschoolse cultuureducatie Vught

Kansen voor nieuwe verbindingen tussen organisaties, kunstzinnige initiatieven voor en door de jeugd en kruisbestuivingen tussen cultuuractiviteiten in het onderwijs en de vrije tijd.

Plaza Cultura heeft per april 2018 de rol van coördinator buitenschoolse cultuureducatie in Vught gekregen. We speuren naar innovatieve projecten, waarbij vanuit de vraag van de Vughtse jeugd (4-18 jaar), kunst- en cultuuractiviteiten worden ontwikkeld. Daarbij juichen we samenwerking tussen diverse organisaties toe en benadrukken we de waarde van ontmoetingen in en met kunst en cultuur in de eigen leefomgeving.

Alle scholen in Vught besteden in hun onderwijs aandacht aan cultuureducatie. We gaan het uitdagende onderzoek aan om te bekijken op welke manier buitenschoolse kunst- en cultuuractiviteiten deze binnenschoolse ontwikkelingen kunnen aanvullen.

We zijn en blijven in gesprek met kinderen, jongeren, leerkrachten, cultuuraanbieders, kunstenaars, welzijn, sportaanbieders en andere organisaties om zo goed mogelijk in kaart te brengen wat er in de Gemeente Vught is en leeft. En van daaruit ondersteunen we innovatieve buitenschoolse cultuureducatie-initiatieven op het gebied van dans/ muziek/ theater/ erfgoed/ beeldende kunst/ foto/film/media en literatuur.

Heb je vragen, plannen, ideeën, wilde gedachten, broedsels? Neem contact op!
We schuiven graag aan om met je mee te denken, te verbinden en plannen mogelijk te maken.