13 januari: Bijeenkomst over armoede voor sport & cultuur

3 december 2019

Ben jij sport- of cultuurdocent, trainer, bestuurslid, begeleider, aanbieder in de Gemeente Vught?

Op 13 januari 2020 bespreken we met sport- en cultuuraanbieders hoe de "Signalenkaart Armoede" een hulpmiddel kan zijn bij het herkennen en bespreekbaar maken van financiële zorgen in de gezinssituatie van jeugdleden. Dit komt vaker voor dan we soms zien of beseffen.

Iedereen, die bij een sport- en/of cultuuraanbieder actief is, is welkom om met elkaar in gesprek te gaan over armoede onder jeugdleden. De avond wordt in samenwerking met MOVE Vught en Plaza Cultura georganiseerd en wordt begeleid door Ellen Huinink, coördinator kinderarmoede. We nodigen naast bestuursleden ook nadrukkelijk begeleiders, trainers, docenten uit die met de jeugdleden, kinderen en jongeren werken.

Tijd: 19u30 - 21u30
Locatie: Zwaluw VFC, de Kikvorsch 5 in Vught

.Aanmelden voor de avond kan via deze link.

Over de Signalenkaart Armoede
Met de zorgvuldige aandacht voor de leefwereld van deze mensen, die je van de coördinator kinderarmoede gewend bent, is de signalenkaart in samenwerking met De Vonk (Tilburg) ontwikkeld. Je leest hierin hoe je armoede kan signaleren en inspireert je om de signalen op waarde te schatten en het gesprek aan te gaan, met respect voor de mensen. We hebben de kaart ontwikkeld als een bevestiging van wat je eigenlijk al weet en een houvast om de volgende stap te zetten. De brochure kan je helpen in een gesprek met collega’s of samenwerkingspartners, met name mensen die met jeugd werken.