Kunst in sociaal domein Vught

Vught mixed

De gemeente Vught heeft de ambitie uitgesproken kunst- en cultuuraanbod breder beschikbaar te stellen dan het primair- en voortgezet onderwijs. Plaza Cultura heeft de opdracht gekregen een actieve rol te spelen door verbindingen te maken tussen het culturele veld en doelgroepen die nu nog niet automatisch voor elkaar in beeld zijn.

Wat de gemeente graag voor zich ziet is dat innovatieve en duurzame generatie overstijgende projecten worden ontwikkeld en dat hierbij ook wordt gekeken naar een diversiteit van doelgroepen onder de bewoners van Vught. Dit kunnen inwoners zijn die verbonden zijn aan het verenigingsleven, (zorg)instellingen maar ook individuen met een smalle beurs of met een andere culturele achtergrond.

Wij van Plaza Cultura juichen het maken van nieuwe culturele verbindingen enorm toe. Wij ervaren al jaren dat kunst- en cultuureducatie bij uitstek kansen en mogelijkheden biedt voor persoonlijke ontwikkeling en kansen biedt voor het leggen van nieuwe verbindingen. De diversiteit van verschillende kunstdisciplines als theater, dans, beeldend, foto/film/media, literatuur, muziek en cultureel erfgoed bieden legio kansen voor kruisbestuivingen om nieuwe samenwerkingen aan te gaan met diverse partners en doelgroepen.

Een paar voorbeelden die nu in volle werking zijn:

Wordt u als lezer van deze websitepagina blij van deze maatschappelijke- en sociale ontwikkelingen in Vught? Dan horen we dat graag!  En brengt dit u meteen op (nieuwe) ideeën dan nodigen wij u van harte uit om dat met ons te delen via info@plazacultura.nl of u kun Heleen Korthals of Dian Langenhuijzen daarover bellen: 06-17477958

Sociaal domein Vught

13 januari: Bijeenkomst over armoede voor sport & cultuur

Ben jij sport- of cultuurdocent, trainer, bestuurslid, begeleider, aanbieder in de Gemeente Vught?

Op 13 januari 2020 bespraken we met sport- en cultuuraanbieders hoe de "Signalenkaart Armoede" een hulpmiddel kan zijn bij het herkennen en bespreekbaar maken van financiële zorgen in de gezinssituatie van jeugdleden. Dit komt vaker voor dan we soms zien of beseffen.

Iedereen, die bij een sport- en/of cultuuraanbieder actief is, was welkom om met elkaar in gesprek te gaan over armoede onder jeugdleden. De avond werd in samenwerking met MOVE Vught en Plaza Cultura georganiseerd en werd begeleid door Ellen Huinink, coördinator kinderarmoede. We nodigenden naast bestuursleden ook nadrukkelijk begeleiders, trainers, docenten uit die met de jeugdleden, kinderen en jongeren werken.

Tijd: 19u30 - 21u30
Locatie: Zwaluw VFC, de Kikvorsch 5 in Vught

.Aanmelden voor de avond kan via deze link.

Over de Signalenkaart Armoede
Met de zorgvuldige aandacht voor de leefwereld van deze mensen, die je van de coördinator kinderarmoede gewend bent, is de signalenkaart in samenwerking met De Vonk (Tilburg) ontwikkeld. Je leest hierin hoe je armoede kan signaleren en inspireert je om de signalen op waarde te schatten en het gesprek aan te gaan, met respect voor de mensen. We hebben de kaart ontwikkeld als een bevestiging van wat je eigenlijk al weet en een houvast om de volgende stap te zetten. De brochure kan je helpen in een gesprek met collega’s of samenwerkingspartners, met name mensen die met jeugd werken.

 

signalenkaart armoede