Als je weet wat je mist...

14 mei 2019

Dan komt kunst- en cultuuronderwijs in een ander perspectief én behoefte te staan bij de vragende partij en een erkentelijk gevoel bij degene die de vrager mag gaan ondersteunen. En als dát samenkomt dan geeft dat een mooie bodem tot wederkerigheid.

Dit omschrijft in het kort het gevoel van Plaza Cultura sinds wij vier scholen van voormalige stichting SKOH uit de gemeente Haaren mogen ondersteunen in het vormen van hun kunst- en culturele ambities. Sinds maart 2019 zijn we actief aan de slag met deze scholen. Eerst een kennismakingsavond met de ICC-ers en directeuren en daarna zijn we gestart met de stappen volgens De CultuurLoper. Bij drie scholen heeft het ambitiegesprek inmiddels plaatsgevonden. Tijdens deze gesprekken is opvallend hoe graag zij (weer) aan de slag gaan met een partij die het team kan ondersteunen en inspireren binnen cultuuronderwijs. Immers in de voorgaande jaren hebben zij hulp gekregen van diverse culturele marktplaatsen uit de omgeving. De gemeente Haaren vindt kunst- en cultuureducatie belangrijk voor haar inwoners en wil graag samenwerking met tussen de scholen en het lokale culturele aanbod te stimuleren. Nu, na de fusie met de voormalige SKIPOS scholen in Sint-Michielsgestel in CADANS PRIMAIR die het werkgeverschap van Plaza Cultura voert, hebben deze vier scholen vanuit een intrinsieke motivatie gekozen om ook met Plaza Cultura te gaan samenwerken of eigenlijk te omarmen! En dat is zo mooi om te zien. Daar waar we nog niet helemaal dezelfde taal voeren, hebben we het wel over hetzelfde: de leerling de kans en ruimte geven om zijn/haar eigen ik én culturele omgeving te ontdekken door kunst- en cultuureducatie. Het voelt als een warm bad die we samen warm gaan blijven houden.