Foto-Filmjaar: flitst voorbij

8 mei 2019

Dit schooljaar besteden de basisscholen in Vught extra aandacht aan de discipline fotografie en film.
Tussen de Carnavals- en Meivakantie hebben bijna alle klassen een foto- of filmbeleving meegemaakt.
Het schooljaar, en dus ook het foto-filmjaar, loopt op haar einde. Alvast tijd voor een terugblik!

Werkgroep foto-film
Voor en na de zomervakantie 2018 heeft een werkgroep van leerkrachten/ICC'ers zich gebogen over de wensen en ideeën voor het foto- en filmjaar. Grote dank aan Sanne (De Leydraad), Wido (De Avonturier), Elke (De Koningslinde) en Chantal (De Lichtstraat) voor het meedenken!

Klik Start voor leerkrachten
Op woensdag 24 oktober hebben ruim 120 leerkrachten uit Vught de gezamenlijke start van het FOTO-FILM jaar bezocht. Op gastschool ojbs De Lichtstraat kregen deze leerkrachten een workshop in het kader van fotografie of film, waarvoor zij zich van tevoren hadden aangemeld. Er is gewerkt met de VerderkijkDoos, gemonteerd, gefilmd, geëxperimenteerd met green-screen en animatie, gereflecteerd en meer...
Met dank aan: Irma Bulkens, Frans van Lokven, EYE filmmuseum, BEAM it up, Merle van de Veerdonk, Monique Fischer, Roy namens KunstLoc, Nadra van Driel, Hjalmar van BIK collectief.

Keuzeprogramma voor de leerkracht
Na de Klik Start is door de leerkrachten een keuze uit een speciaal geselecteerd domein 3 aanbod (tentoonstelling/museumbezoek) gemaakt, met de mogelijkheid deze te verbinden aan, bijvoorbeeld, een van de culturele aanbieders van de Klik Start middag. Aan de hand van een keuzekaart met bewustwordingsvragen konden leerkrachten, passend bij hun onderwijs, kiezen voor: een bezoek aan een fototentoonstelling, een Cinekid filmbeleving in Theater de Speeldoos, een gastlesles van het EYE filmmuseum, of een foto-film leskist.

De leerling ontwikkelt zich als publiek

Bezoek Cinekid film in Theater De Speeldoos
Van de verschillende basisscholen hebben 40 klassen een educatieve film uit het programma van Cinekid bezocht. Films die zich onderscheiden door hun kwaliteit, cinematografie, vertelwijze en thematiek. De leerlingen hebben genoten van films, zoals: "Het Vlindermeisje"(groep 1-2), "De kleine, grijze tractor" (groep 3,4), "De Race" (groep 5-6) en "Eliot & Me"(groep 7-8). De klassen hebben met het Cinekid lesmateriaal de films kunnen voorbereiden en/of verwerken.

Tentoonstelling of filmbeleving van Depot C
Depot C is een cultuurdepot, onder de vleugel van KunstLoc (voorheen Kunstbalie). Je vindt er een aantal mooiste en meest inspirerende projecten en voorstellingen in Brabant. In deze online etalage vind je de Brabantse parels op het gebied van kunstonderwijs. DIverse klassen hebben gebruik gemaakt van dit aanbod:

Gastlessen EYE FIlmmuseum
Het EYE FIlmmuseum in Amsterdam heeft speciaal voor het basissonderwijs educatievefilmprogramma's ontwikkeld. Onder begeleiding van een EYE gastdocent hebben diverse klassen groep 3-4 en 5-6 geleerd over filmgeschiedenis, filmpjes bekeken en een creatieve verwerkingsopdracht gemaakt.

  • De groepen 3 en 4 richtten zich op het thema 'SPELEN' en maakten een wonderschijf.
  • De groepen 5 en 6 werkten aan 'ANIMATIEFILM' en leerden over de mogelijkheden van animatie.

Op bezoek in het EYE Amsterdam
Enkele bovenbouwklassen zullen in mei of juni nog op bezoek gaan in het EYE Filmmuseum. Naast een rondleiding door de filmgeschiedenis en het gebouw krijgen de klassen een programma 'op maat' en in aansluiting bij het onderwijs op school.

Tentoonstelling van Breda Photo
Enkele klassen gaan op school kijken naar en werken over prachtig fotowerk, wat is samengesteld door Breda Photo.
Een foto is niet alleen een plaatje; het kan meer zijn: sommige beelden vertellen een verhaal. Dat kan groot, expressief en kleurrijk zijn, maar ook introvert, raadselachtig en zelfs ongemakkelijk. Maar beelden kunnen ook momentopnames zijn, tijdloos en abstract…Aan de hand van verschillende domeinen uit de fotografie worden de leerlingen geprikkeld kritisch te kijken, beelden in relatie tot elkaar en hun context te zien, hun gelaagdheid te zien en de motieven van de fotograaf/de kunstenaar te leren herkennen.

Overige activiteiten
Naast bovengenoemde activiteiten hebben scholen allerlei initiatieven genomen in het kader van foto en film. Zo hebben een aantal scholen de VerderkijkDoos aangeschaft, zijn er scholingen in teams geweest en hebben kunstenaars in de klas gewerkt met foto en/of film.

Evaluatie
Al is het foto-filmjaar nog niet voor iedereen afgerond. Binnenkort verschijnt een evaluatieformulier in de mailbox van de deelnemende leerkrachten!