Kansen voor verenigingen in programma School & Omgeving

21 september 2022

Bron: Klankwijzer

Op 45 locaties in Nederland hebben cultuurverenigingen een unieke kans om nauwer samen te werken met scholen/scholengemeenschappen te krijgen. Op dit moment loopt er namelijk een aanmeldfase voor het Voorloperstraject Rijke Schooldag (zie kader). Met dit programma wil het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een schooldag breder aankleden met sport, cultuur, huiswerkbegeleiding en soms ook gezonde voeding. Het uiteindelijke doel is om zo de kansengelijkheid in Nederland te vergroten. Gezinnen met kinderen die krap bij kas zitten kunnen immers minder geld besteden aan een sportvereniging, muziekles of gezonde voeding.

Kansen muziekvereniging
Op dit moment worden zogenoemde ‘coalities’ vormgegeven, dat zijn samenwerkingsverbanden van partijen die samen dit aanbod op de school gaan realiseren. Hierin neemt de school, samen met de gemeente, het voortouw en kunnen andere (maatschappelijke) partijen aansluiten om het naschoolse aanbod op de school vorm te geven. LEES VERDER OP KLANKWIJZER.NL