Nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit bekend

25 mei 2020

De nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 is bekendgemaakt aan penvoerders.
Aan Kunstloc en de partnerorganisaties van BrabantStad de taak om een gezamenlijke aanvraag te schrijven.
Dit in het kader van de regionale samenwerking op het gebied van cultuureducatie in de nieuwe beleidsperiode.

Nieuwe regeling in het kort
De regeling focust zich op het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Daarbij hebben scholen met leerlingen in achterstandssituaties een bijzondere prioriteit. Verder wil het Fonds deelnemende scholen stimuleren zich voor te bereiden op het nieuwe curriculum van de basisschool. Voor Brabantse gemeenten is een bedrag van bijna 2 miljoen euro per jaar beschikbaar. Dit bedrag moet ook door de aanvragers worden ingelegd, zodat voor de verbetering van het cultuuronderwijs een bedrag van ruim 4 miljoen euro per jaar beschikbaar is. 

Lees hier verder