Plaza Cultura meets raadscommissie Vught

27 november 2018

Donderdag 22 november presenteerden wij ons aan (een deel van) de raadsleden van de gemeente Vught. Over wie we zijn en wat we doen! Gezichten bij het logo, verteld over ons fundament als marktplaats voor cultuureducatie, de komst van de CMK regeling, onze rol daarin, het effect op de scholen en tot slot een blik op de eerste oogst van onze nieuwe rol in de buitenschoolse cultuureducatie in Vught. #verbinden #coachen#cultuureducatie #innovatie #samenwerken #Vught

Foto's: Sevanne Bouman (dank!).