Update: Foto - Film jaar Vught

21 november 2018

Dit schooljaar besteden de basisscholen in Vught specifieke aandacht aan fotografie en film.
Hier lees je een update van de activiteiten!

Een foto of filmbelevenis voor je klas kiezen..
Leerkrachten hebben begin november een keuzekaart ontvangen met daarop 3 activiteiten: een bezoek brengen aan een speciale fototentoonstelling of naar een educatieve film in De Speeldoos, een rondleiding door de geschiedenis van film in het EYE?
Aan de hand van enkele bewustwordingsvragen zijn leerkrachten uitgedaagd een passende activiteit voor hun klas te kiezen. Tussen de Carnavals- en Meivakantie worden de activiteiten uitgevoerd en maken de klassen kennis met kunst uit de professionele wereld en zij ontwikkelen zich als publiek (domein 3 – De Cultuur Loper).

De Koningslinde aan de slag met de VerderKijkDoos
Op creatieve ontdekkingstocht met de VerderKijkDoos. Misschien heb je hem al eens langs zien komen? Tijdens de Klik Start inspiratiemiddag voor leerkrachten heeft fotografe en vormgeefster Merle van de Veerdonk hem ook gepresenteerd.
Obs De Koningslinde was zó enthousiast en heeft gekoppeld aan de CmK-ambities meerdere VerderKijkDozen aangeschaft.

Nieuwsgierig naar de Verderkijkdoos? Kijk eens op de website!

Green Screenen op Het Molenven
Deskundigheidsbevordering met het team en het green screen. Op Het Molenven gaan leerkrachten én klassen aan het creëren en filmen, onder begeleiding van Beam it up.

Stop Motion met klassen van Zuiderbos
In samenwerking met Kleinkunstig gaan groepen van het Zuiderbos aan de slag met stop motion filmpjes.

Foto of filmactiviteit met voucher op obs De Piramide
De leerkrachten van obs De Piramide krijgen een voucher om met hun klas te besteden aan een fotografie of filmactiviteit.