CMK update januari 2020

8 januari 2020

In zowel de gemeente Vught als Sint-Michielsgestel nemen alle scholen deel aan de CMK regeling en dat zijn er nogal wat! Plaza Cultura gebruikt de Cultuur Loper als leidraad in dit traject, een instrument dat werd ontwikkeld door Kunstbalie. Vier scholen van Cadans Primair in de gemeente Haaren doen niet mee aan de CMK-regeling, maar doorlopen samen met Plaza Cultura de stappen van De CultuurLoper. Bij deze de update over de maand januari:

 • Op woensdag 8 januari stemden we met de ICC'ers en directrice van bs Roald Dahl af hoe we de teambijeenkomst van 6 december een vervolg gaan geven. 
 • Woensdag 8 januari is Heleen aangeschoven bij een Unit-overleg op Kindcentrum De Avonturier. Zij koppelen cultuuractiviteiten aan de methode BLINK.
 • Op 8 januari vond ook het ambitiegesprek met bs Lambertus plaats, de volgende stap is dat het team wordt uitgedaagd mee te denken over de volgende culturele stappen en wat ze daarin verwachten.
 • Op donderdag 9 januari stond er weer een CMK stand van zaken gesprek gepland op Zuiderbos.
 • Donderdag 9 januari startte Wido de Klein (ICC'er) en muziekdocent Feel and Groove met gitaarscholing voor leerkrachten op Kindcentrum De Avonturier.
 • Donderdag 9 januari startte Lara Knoops weer met een serie danslessen op de Herman Jozef school. Een van de concrete uitwerkingen van de cultuurambities van de school.
 • Op dinsdag 14 januari vergaderden we met de onderwijswerkgroep, om Vughtbrede ontwikkelingen voor cultuureducatie te bespreken.
 • Op dinsdag 14 januari voerden we op OJBS De Lichtstraat een begrotingsgesprek met ICC'ers en directie.
 • Op dinsdag 14 januari was de onderbouw van De Schalm aan de beurt om mee te denken over de culturele ambities van de school
 • Op woensdag 15 januari hadden we een heisessie met de gemeente Vught over de volgende CMK tranche die vanaf januari 2021 ingaat. 
 • Donderdag 16 januari waren we te gast in het Design Museum met de ICC basiscursus waaraan 8 leerkrachten uit ons werkgebied deelnemen. Deze cursus is CMK-proof en wordt gegeven door Bram Relouw van KunstLoc Brabant en Jacqueline Braat van ArtiTOF.
 • Vrijdag 17 januari vond de eerste serie ateliers plaats op obs de Piramide in Vught. Een vertaling van een van de cultuurambities van de school om kinderen kennis te laten kennismaken met nieuwe kunstdiscplines, nieuwe technieken en ook het laten ontwikkelen van talenten. 
 • Maandag 20 januari stond er een CMK stand van zaken gesprek gepland op obs de Bolster.
 • Dinsdagochtend 21 januari verzorgde Suzan Lutke een scholingsochtend aan de Gestelse en Haarense ICC'ers. Deze staat geheel in het teken van de culturele competenties en muziekonderwijs. 
 • Op woensdag 22 januari vond een stand van zaken gesprek plaats met  bs dr. Landman in Helvoirt.
 • Op woensdag 22 januari vond het volgende stand van zaken gesprek plaats met bs Willibrordus in Esch.
 • Op vrijdag 24 januari gaan we kennismaken met obs De Hasselbraam in Haaren en aansluitend voeren we een ambitiegesprek volgens de CultuurLoper
 • Op dinsdag 28 januari vindt de eerste (van 3) scholingsbijeenkomst plaats met Suzan Lutke. Deze scholing is bedoeld voor leerkrachten uit het werkgebied van Plaza Cultura en CultuurBox die zich willen verdiepen in muziekonderwijs anno 2020, belicht vanuit de culturele competenties.
 • Op woensdag 29 januari voeren we met ons eigen team het zogenaamde 'kommagesprek' zoals dat in het traject van de CultuurLoper gebruikt wordt om er zelf wegwijs in te raken én om te kijken waar wij zelf staan als het gaat om ónze Plaza ambities.

Meer informatie
Algemene informatie over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit vind je online op DeCultuurLoper.nl. De Cultuur Loper is het Brabantse instrument om je eigen CmK-pad te bewandelen. De stappen zie je terug onder traject.

Vragen en overwegingen
Heb je specifieke vragen over de CmK-regeling in relatie tot de mogelijkheden op jouw school? Stel je vragen gerust per mail of bel met Plaza Cultura voor een afspraak.