Cultureel erfgoed Boxtel - lesbrieven MUBO

Doelgroep
Groep 7, Groep 8
Tijdsinvestering
in overleg
Genre
Cultureel erfgoed
Kosten
in overleg
AANBIEDER
MUBO boxtel

MUBO

Baroniestraat18
5280 AB Boxtel
0411-607551
www.muboboxtel.nl

Een van de taken van het basisonderwijs is om de leerlingen kennis te laten nemen van het cultureel erfgoed in de eigen woonomgeving. Museum Boxtel wil de basisscholen in Boxtel e.o. daarbij ondersteunen door het aanbieden van een aantal lesbrieven met onderwerpen over het lokale culturele erfgoed. De lesbrieven zijn bestemd voor de groepen 7 en 8.

De lesbrieven bestaan uit twee delen:

  • Werkopdrachten die op school moeten worden uitgevoerd
  • Een bezoek aan Museum Boxtel (MUBO)

De school heeft voor de verwerking  van de lesbrieven -naar eigen inzicht-  twee keuzes:

  • 1ste keuze: Werkopdrachten eerst op school uitvoeren, daarna het museumbezoek
  • 2de keuze: Ter inleiding op het lespakket eerst het museumbezoek, daarna de werkopdrachten op school uitvoeren.

In 2016 heeft Museum Boxtel een 8-tal lesbrieven samengesteld die verdeeld zijn over een tweetal pakketten.  De pakketten I en II zijn afzonderlijk in bruikleen te verkrijgen. 

 • De pakketten met opdrachtkaarten zijn bestemd voor de groepen 7 en 8 van de basisschool.
 • De werkopdrachten vragen weinig voorbereidingstijd van de leerkracht omdat de leerlingen in groepjes  geheel zelfstandig de werkopdrachten moeten uitvoeren.
 • Rol van de leerkracht:
  • De leerkracht stimuleert en begeleidt de leerlingen bij de opdrachten
  • De leerkracht begeleidt de leerlingen bij het zoeken naar  informatie op het internet
  • Bij het bezoek aan het museum geeft de leerkracht aan welke keuze de school heeft gemaakt voor de verwerking van lespakket I en/of II. (1ste of 2de keuze)
 • Het is de bedoeling dat de leerlingen in een tijdsbestek van 4-6 weken enkele uren aan de werkopdrachten mogen werken.
 • De uitdaging waaraan  een groepje leerlingen  minimaal moet  voldoen is:
  • Probeer  op alle vragen een antwoord te geven.
  • Probeer nog extra informatie te vinden over het onderwerp.
  • Maak een verslag of houd een spreekbeurt over het onderwerp voor je groep.

 

 

Pakket I:  bevat de werkopdrachten over:

 1. Schuttersgilden
 2. Het bloedwonder
 3. Jas de Keistamper
 4. Eerste bewoners van Boxtel

             +

Museumbezoek aan Museum Boxtel

 

 

Pakket II: bevat de werkopdrachten over:

 1. Hendrik Verhees
 2. Boxtelse nijverheid in de 19e eeuw
 3. Kloosters in Boxtel
 4. Boxtelse harmonieën

             +

Museumbezoek aan Museum Boxtel

 

Nogmaals: De school heeft voor de verwerking  van de lesbrieven -naar eigen inzicht-  twee keuzes:

  • 1ste keuze: Werkopdrachten eerst op school uitvoeren, daarna het museumbezoek
  • 2de keuze: Ter inleiding op het lespakket eerst het museumbezoek, daarna de werkopdrachten op school uitvoeren.