Privacy voorwaarden

Privacy voorwaarden

Privacyverklaring

Plaza Cultura, gevestigd aan de Schildershof 1a, 5271 BM te Sint-Michielsgestel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Plaza Cultura verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Plaza Cultura, neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens!

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Plaza Cultura. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Plaza Cultura stuurt via e-mail op maandelijkse basis nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn puur gericht op kennisdeling. Uw voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Plaza Cultura. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om uzelf aan te melden.

2. Contact opnemen
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Plaza Cultura. Plaza Cultura verwerkt uw persoonsgegevens doordat u of uw kind gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer en/of e-mailadres
- naam basisschool en groep of klas van het kind

3. Analytics
De website van Plaza Cultura verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Ontvangers
De gegevens die Plaza Cultura ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres, voornaam en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

2. Outlook
De e-mail van Plaza Cultura wordt gehost door Outlook. Als u contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Outlook.

3. Host backups website
De website en back-ups van de website worden gehost door Webstekker. Gegevens die u achterlaat op de website van Plaza Cultura worden direct aan ons gemaild en niet opgeslagen.

4. Dropbox
Plaza Cultura maakt gebruik van Dropbox voor het opslaan en delen van contactgegevens van gezamenlijke relaties met collega CultuurBox uit Boxtel. Klik hier voor de vertrouwenshandleiding van Dropbox.

Beeldmateriaal
Tijdens activiteiten en evenementen komt het voor dat er foto’s en video-opnames worden gemaakt. Deze worden gebruikt voor op de website, sociale media, flyers en ander promotiemateriaal. Ook door (lokale) media worden er foto’s gemaakt tijdens activiteiten en evenementen. Bij activiteiten op scholen wordt altijd bij de leerkracht geïnformeerd of ouders toestemming hebben gegeven voor het gebruik van deze foto’s. Bij activiteiten georganiseerd door Plaza Cultura gaan wij ervan uit dat u zelf actie onderneemt richting de organisatie, mocht u bezwaar hebben tegen gebruik van beeldmateriaal waarop uw kind(eren) te zien zijn. U kunt via het e-mailadres info@plazacultura.nl een verzoek indienen tot het verwijderen van een foto waarop u of uw kind te zien is.

Opslagperiode
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Plaza Cultura, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Uw e-mailadres, voornaam en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt uzelf namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.

2. Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met Plaza Cultura via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

3. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

4. Dropbox
Dropbox bewaart verwijderde en vorige versies van bestanden standaard gedurende een jaar. Na deze periode worden de verwijderde bestanden gemarkeerd voor verwijdering uit het systeem en gewist van de opslagservers.

Beveiliging
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Plaza Cultura of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.
De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Plaza Cultura privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Uw rechten

1. Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Plaza Cultura vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Plaza Cultura. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

2. Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Plaza Cultura. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

3. Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Plaza Cultura opgeslagen zijn in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Plaza Cultura al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

4. Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Plaza Cultura vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

5. Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Plaza Cultura niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat Plaza Cultura uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@plazacultura.nl. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten
Plaza Cultura verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een maatschappelijk belang. Denk hierbij aan het verbinden van diensten van culturele aanbieders aan scholen via e-mail en website. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Plaza Cultura de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Plaza Cultura met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Plaza Cultura behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Plaza Cultura dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Plaza Cultura te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Privacy