Over ons

Het team

Hallo, wij zijn Plaza Cultura! 

Plaza Cultura is de onafhankelijke bemiddelaar die een brug slaat tussen het onderwijsveld en de culturele sector in de gemeente Vught en Sint-Michielsgestel. We zijn het vanzelfsprekend aanspreekpunt voor alle kennis over en inzicht in cultuureducatie binnenschools en de mogelijkheden daarvoor in de culturele omgeving van Vught en Sint-Michielsgestel. Met een team van 4 bevlogen medewerkers bestaande uit: Laurie Korsten, Heleen Korthals, Irma Bulkens en Kristel van Lieshout, werken we aan de uitvoering van onze passie: leerlingen een kunstzinnige ontwikkeling meegeven. Daarin zijn onze kernwaarden: onafhankelijkheid, creativiteit, inspiratie en dienstbaarheid.

Heleen Korthals
Heleen is onze milde kracht die zich graag als een hert begeeft ín het open veld om in samenwerking met anderen te onderzoeken waar kunst ingezet kan worden. Ze heeft een theater- en danshart en geeft zo nu en dan met veel plezier les aan kinderen. Heleen houdt zich bezig met buitenschoolse cultuureducatie en het sociale domein in Vught.

Irma Bulkens
Irma is onze nieuwste aanwinst en samen met Heleen verantwoordelijk voor Kunst en Cultuur voor jeugd en in het sociaal domein in Vught. Ze heeft meerdere talenten, is een snelle denker, pragmatisch en hands-on. Vanuit haar vakdisciplines fotografie en onderwijs heeft Irma een grote verbeelding en het vermogen overal kansen te zien. Met een scherp oog en een kritische blik, bevragend en onderzoekend, beweegt ze zich gemakkelijk op verschillende terreinen, waartussen ze graag dwarsverbanden legt. Irma wordt met name blij als er energie in de lucht hangt, of ze brengt haar eigen portie mee.

Laurie Korsten
Laurie is als een vis in het water bij Plaza Cultura. Ze danst er lustig op los zowel in haar vrije tijd als in het primair onderwijs, en maakt zich hard voor cultuuronderwijs op alle vlakken. Want van cultuur wordt iedereen blij, en kinderen zelfverzekerder en creatiever. Laurie is dan ook betrokken bij diverse scholen in Sint-Michielsgestel en Vught.

Kristel van Lieshout
Kristel is onze duizendpoot, een echte pionier die werkt vanuit intuïtie en van daaruit verbindingen maakt tussen scholen en cultuuraanbieders. Ze is een echt buitenmens en Oerolt er op los! Kristel houdt zich bezig met financiën, PR, begeleiding van de scholen in Vught en Sint-Michielsgestel en slaat regelmatig de handen ineen met KunstLoc en CultuurBox.

 

 

Foto's team Plaza

Over ons

''Onderwijs gaat niet over het vullen van een vat,
maar over het doen ontbranden van een vuur.''

(Ierse dichter W.B. Yeats)

Onze missie
Plaza Cultura ziet het als haar missie om kinderen, leerkrachten, jongeren en ouderen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur om cultuurparticipatie en culturele ontwikkeling te stimuleren. De cultuurcoaches zoeken (onverwachte) betekenisvolle samenwerkingen op. Immers, kunst verwondert, raakt en verrijkt!

Opdracht
Plaza Cultura werkt vanuit diverse opdrachten en daardoor is de doelgroep van onze missie per opdracht anders:

  • Voor de gemeente en de scholen in Sint-Michielsgestel ligt de culturele opdracht voor Plaza Cultura binnen de binnenschoolse cultuureducatie van het primair onderwijs en speciaal onderwijs. In totaal gaat het hier om elf scholen.
  • Voor de gemeente Vught ligt de culturele opdracht breder. Naast de binnenschoolse cultuureducatie van het primair onderwijs en speciaal onderwijs (twaalf scholen) ligt de opdracht ook voor de doelgroep jongeren in de vrije tijd én het sociaal domein. Met het sociaal domein worden kwetsbare jongeren en ouderen bedoeld die zichtbaar zijn bij welzijn- en zorg instellingen dit kan zowel intra- als extramuraal zijn. Maar ook voor inwoners uit Vught die zorgbehoeftig zijn, eenzaam zijn, een smalle beurs hebben enz. wordt geprobeerd de afstand tot cultuureducatie toegankelijker te maken.

Waarom doen we dat?
Onze ambitie is dat alle leerlingen in Vught en Sint-Michielsgestel binnenschools kwalitatief goed kunst- en cultuuronderwijs volgen via een doorlopende leerlijn cultuureducatie en in relatie met de culturele omgeving. We willen daarmee bereiken dat leerlingen hun eigen verbeeldingskracht leren te ontdekken en te uiten en daarmee hun identiteit invulling kunnen geven. Dit in samenwerking met culturele aanbieders die culturele activiteiten ontwikkelen die aansluiten bij de vraag van de scholen en passen binnen de doorlopende leerlijn.

Voor de gemeente Vught ligt onze ambitie breder, daar willen we vooral de nog niet gangbare partijen in aanraking laten komen met kunst om op die manier duurzame en betekenisvolle kunst- en cultuur relaties tot stand te brengen.

Wat doen we?
Culturele kruisbestuivingen stimuleren is de rode draad binnen het werk van Plaza Cultura. Wij doen dit door het ondersteunen en stimuleren van ons brede culturele netwerk door het geven van advies en kennisoverdracht maar ook het prikkelen van innovatie. Zodat partijen hun kunst- en cultuur initiatieven, ideeën en plannen tot uitvoering kunnen brengen

Wij doen dit vanuit de diversiteit van kunstdiciplines (dans/ muziek/ theater/ beeldende kunst/ foto/film/media en literatuur) en cultureel erfgoed. Wij zien kansen om mensen en groepen aan elkaar te verbinden met het doel dat ze elkaar versterken op diverse culturele terreinen.

Met wie?
Ons netwerk is dan ook breed en de culturele lijntjes die worden gelegd dan ook heel divers en breed. Wij maken onder andere verbingen tussen:

  • scholen met kunstvakdocenten en culturele instellingen zowel lokaal als regionaal;
  • kunstvakdocenten onderling met verschillende disciplines, cross over;
  • scholen onderling om bijvoorbeeld samen culturele activiteiten in te kopen;
  • verschillende doelgroepen generatieoverstijgend van 0 jaar tot 100 jaar;
  • zorginstellingen en het culturele veld;
  • sociaal maatschappelijke instellingen met het culturele veld;
  • culturele veld en sport;
  • ondernemers, zorg en welzijn en onderwijs.

Hoe doen we dat?
De gemeente Vught doet mee aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Om deze regeling uit te voeren werken wij, de cultuurcoaches van Plaza Cultura met de Cultuurloper dat ontwikkeld is door de provinciale intstellingen KunstLoc i.s.m. Erfgoed Brabant. De Cultuur Loper is een programma dat bestaat uit scholing, coaching en een digitaal platform voor het onderwijs. Scholen maken hiermee vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma. De CultuurLoper zit inmiddels zó in de genen van de cultuurcoaches zodat wij deze gedachtengang en werkwijze ook doorvoeren in de buitenschoolse en sociale domein van cultuureducatie.

Heb je vragen, plannen, ideeën, wilde gedachten, broedsels? Neem contact op!
We schuiven graag aan om met je mee te denken, te verbinden en plannen mogelijk te maken.