Cursus Muzikaal Spel voor Kleuters

Doelgroep
Leerkrachten
Tijdsinvestering
6 bijeenkomsten van 2 uur
Genre
Muziek
Kosten
550 euro
AANBIEDER
vertelvogel, Reinou Vogel

Reinou Vogel

Reinou Vogel
Vertelvogel.nl
Reinou60@gmail.com

Foto: Set Vexy

6 bijeenkomsten van 2 uur op de woensdagmiddag voor leerkrachten van de groepen 1/2. De bijeenkomsten vinden verspreid over een half jaar of een jaar plaats. De deelnemers richten op hun eigen school een muziekhoek in en doen zo zelf tussen de bijeenkomsten door in de eigen werksituatie zoveel mogelijk ervaring op met Muzikaal spel.

Iedere bijeenkomst heeft een muzikaal domein als uitgangspunt:

 1. Muzikaal spel met instrumenten
 2. Muzikaal bewegingsspel
 3. Vocaal spel
 4. Spelen met notatie
 5. Luisteren naar muziek
 6. De zesde bijeenkomst is een afsluitende bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomsten krijgt de deelnemer:

 • Suggesties voor inrichten, organiseren en initiëren van de muziekhoek.
 • Inspiratie voor muzikale activiteiten in de Kleutergroep
 • Oefening met het materiaal voor het observeren van muzikaal spel
 • Ruimte om struikelblokken en good practice met elkaar te delen en vragen aan de cursusleider en elkaar te stellen
 • Informatie over de transfers van muzikale vaardigheden naar andere vakgebieden

Naast het volgen van de bijeenkomsten wordt er van de deelnemers verwacht dat zij:

 • Zich verdiepen in het cursusmateriaal
 • Alleen of samen een muziekhoek inrichten op hun eigen school
 • Muzikale impulsen geven in hun groep 1/2
 • Muzikaal spel observeren en filmen van de kinderen uit hun groep (toestemmingsformulier wordt aangeleverd)
 • Regelmatig een aantal vragen voor tussenevaluatie invullen en naar de cursusleider sturen, zodat deze gericht aan kan sluiten bij de behoefte en vraag van de deelnemers.

Praktisch

 • De cursus kan in overleg worden opgestart bij voldoende aanmeldingen.
 • De bijeenkomsten worden bij voorkeur op de scholen georganiseerd. Dit heeft een meerwaarde ivm het bezoeken van elkaars muziekhoek en het gebruik van een digibord.
 • Het heeft de voorkeur dat een compleet Kleuter team aan de cursus deelneemt. Je leert van elkaar en de continuering op school van datgene wat in de cursus wordt aangeboden heeft een veel grotere kans van slagen.
 • Maximaal aantal deelnemers 12, minimaal aantal deelnemers 8.
 • Cursusmaterialen zijn het Cursusboek Muzikaal spel en Observatiekaartjes Muzikaal spel (55 -60 euro PP)

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen € 500 PP + 50 euro voor cursusmateriaal (een cursusmap en observatiekaarten)
Desgewenst wordt er een appgroep gevormd door de deelnemers, waarin materiaal, vragen en gouden momenten kunnen worden gedeeld.

Kunstvakdocent
De cursus wordt gegeven door Reinou Vogel: vakleerkracht muziek en ervaren leerkracht 1/2.
Reinou heeft in 2021- 2022 de Train de Trainer Muzikaal Spel voor Kleuters gevolgd bij Christiane Nieuwmeijer, Lector Muziek in onderwijs- Hogeschool Leiden.