Dansvoorstellingen

Doelgroep
Groep 1-2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8, Leerkrachten
Tijdsinvestering
Zie website van de Stilte
Genre
Dans
Kosten
Zie website van de Stilte
AANBIEDER

de Stilte

Contactpersoon: Jan Baanstra
T: 076-5138125
E:jan@destilte.nl
W: www.destilte.nl 

 

Moderne dans behoort tot de wereld van de kunsten. Roept vragen op, kleine en grote. Draagt bij aan het leren kennen van onszelf. Wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Juist bij het beoefenen en beschouwen van kunst komen we erachter dat wij allen hetzelfde zijn en toch anders. Dat ieder mens zijn eigen beleving kent. En dat die verschillen bijzonder zijn.

Wij zien het als onze taak om kinderen mee te nemen in de wereld van kunst. Niet alleen door zelf te dansen, maar ook door te kijken naar dans.

“De Stilte doet een appél op spel en fantasie van kinderen. Fantasie is de motor van vernieuwing, van anders zien, anders handelen. Het genot is het begin, de verwondering het vervolg, de creatieve daad het eindresultaat.´ - Jack Timmermans

Hoe kan dans bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen?
Goed onderwijs gaat niet alleen over het ontwikkelen van schoolse vaardigheden als taal en rekenen, maar ook over het ontwikkelen van vaardigheden die ten grondslag liggen aan de persoonsvormende ontwikkeling van kinderen. Met dans dragen wij hieraan bij.

Wij leggen het accent op de eigen beleving en creativiteit. We spreken het kind het liefst als individu aan. We merken dat door samen te dansen en te praten over dans, kinderen leren om respectvol met elkaar om te gaan. Dans draagt dus bij aan een positieve leeromgeving, niet alleen in het danslokaal maar ook daarbuiten.

Experts op het gebied van danseducatie
Als professioneel dansgezelschap bouwen wij al op ruim twintig jaar internationale ervaring, ook op het gebied van educatie. Wij beschikken over een educatieteam van HBO geschoolde dansdocenten. Onze educatiecoordinatoren zorgen dat ze op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen in het cultuur- en educatielandschap. Het liefst spelen we pro-actief in op de veranderende onderwijspraktijk. Dat doen we onder andere door kennisuitwisseling met collega-jeugdgezelschappen in het project Klassetheater.

Actieve en receptieve activiteiten op maat van voorschools tot voortgezet onderwijs
Samen met de Stilte kunt u dans in workshops (actieve cultuurbeoefening) combineren met het kijken naar dans tijdens een voorstelling (receptieve cultuurbeoefening). Bij alles wat we doen proberen we zo goed mogelijk in te spelen op de vragen, onderwerpen en behoeften die leven op uw school. Wij bieden programma´s aan voor voorschools-, buitenschools, basis- en voortgezet onderwijs.

We bieden twee soorten programma’s aan:

  • (Onze) voorstellingen met daarbij een educatief programma

  • Dans in het curriculum, ofwel educatieve programma’s op maat

Goed om te weten: voor vrijwel alle projecten bieden wij ondersteunende materialen aan.

Van lessencyclus tot doorlopende leerlijn
We ontwikkelen doorlopende leerlijnen op maat voor het voorschools-, basis- en middelbaar onderwijs. Samen met u verweven we dans in alle leerjaren. Ook kunt u korter lopende lessencycli  bij ons afnemen. Neem alvast een kijkje op de afzonderlijke pagina’s met voorbeelden van ons aanbod voor voorschools-, basis- en voortgezet onderwijs.

Voor directie en docenten uit het onderwijs
Om dans langdurig onderdeel uit te laten maken van het onderwijs op school, geven wij ook trainingen en coaching aan individuele leerkrachten en docententeams. De workshops zijn gericht op attitude, beeldvorming en deskundigheidsbevordering op het gebied van dans. We reiken daarbij tips en tools aan om zelf regelmatig in het klas- of gymlokaal met dans aan de slag te gaan.

Overzicht voorstellingen
Voor een actueel overzicht van de dansvoorstellingen voor het onderwijs neem je het beste een kijkje op de website van de Stilte.