De Koppige Kruiden

Doelgroep
Groep 1-2
Tijdsinvestering
9:15-10:30/10:45-12:00u
Genre
Beeldend, Cultureel erfgoed
Kosten
€2,50 per leerling
AANBIEDER

Museum Krona

Meer info en reserveren:

Telefoon: 0413 26 34 31

Email: info@museumvoorreligieuzekunst.nl

Website: museumvoorreligieuzekunst.nl

Na het grote succes van ‘De Zingende Wortel’ (2017-2018) komt het project over de ontwikkeling van planten met een aantal kleine wijzigingen terug naar het MRK! In plaats van twee dagen, komen de leerlingen nu één dag naar het museum waarbij er meer focus ligt op de groei van planten en het gebruik van al hun zintuigen. De leerlingen moeten ruiken, proeven, voelen en kijken. Het benodigde materiaal voor het project, zoals het verhaal van de Zingende Wortel wordt twee weken voor het museumbezoek doorgestuurd, zodat er genoeg tijd is voor de voorbereiding van het museumbezoek.

Voorbereidende les

De school ontvangt voor het museumbezoek het verhaal over de Zingende Wortel dat aan de klas wordt voorgelezen. Naast het verhaal worden er bijbehorende prenten meegeleverd. Deze prenten kunnen op de meest creatieve wijzen worden ingekleurd door de kleuters. De school wordt aangeraden in de klas ook zaadjes (zoals tuinkers) te planten zodat de klas het groeiproces van kruiden kan volgen. Hieraan wordt tijdens het museumbezoek ook aandacht besteed.

Bezoek aan het museum

Na de voorbereidende les op school wordt de klas ontvangen in het museum. Ze worden verwelkomd door het kruidenvrouwtje die de klas alleen toegang verleent als de klas het wachtwoord weet. Dit wachtwoord wordt tijdens de voorbereidingen uitgelegd en ingestudeerd. Als een grote slinger lopen ze door de kruidentuin en nemen ze plaats bij het kruidenvrouwtje op een groot kleed. Het kruidenvrouwtje vertelt de leerlingen het verhaal van de Zingende Wortel. Daarna gaan de kinderen in groepjes van 4 of 5 kleuters, begeleid door een ouder van school, de kruidentuin in. Ze verkennen de planten en maken korte opdrachten. Alle zintuigen komen hierbij aan bod: ruiken, proeven, kijken en voelen. Daarna gaan de leerlingen aan de slag met een echt oud herbarium en mogen ze zelf planten en wortels gaan tekenen.

Op school

Als de leerlingen weer terug zijn op school wordt het museumbezoek kort nabesproken en wordt er gevraagd wat de leerlingen allemaal hebben geleerd van het museumbezoek. Alle tekeningen van de leerlingen worden in de klas opgehangen de docent vertelt nog eens kort wat een herbarium is. De leerlingen gaan daarna blaadjes verzamelen en (klassikaal) een herbarium maken, naar de voorbeelden die ze in het museum hebben gezien.

Doelstelling

Het project ‘De Koppige Kruiden’ is ontwikkeld vanuit het project ‘De Zingende Wortel’ uit schooljaar (2017/2018). Het project sluit aan bij de themagebieden Nederlands, Kunstzinnige Oriëntatie en Oriëntatie op Jezelf en op de Wereld. Het project heeft de volgende doelen:

Leerlingen…

  • Leren door muziek en het gebruik van de zintuigen onderwerpen uit de directe omgeving te verkennen. Deze onderwerpen worden spelend, bewegend en luisterend verkend. (kerndoel 54)
  • Leren dat van elkaar verschillende organismen dezelfde functionele onderdelen hebben en dat planten veranderen met de seizoenen (kerndoel 40)
  • Leren over de zintuigen en gebruiken ze om de verschillende onderdelen van een plant te herkennen en te benoemen. (kerndoel 41)