De Middeleeuwse Stad

Doelgroep
Groep 6, Groep 7
Tijdsinvestering
Zie website van Erfgoed Brabant
Genre
Cultureel erfgoed
Kosten
Gratis voor scholen uit de gemeente Vught, regio Haaren en Sint-Michielsgestel
AANBIEDER
Logo Plaza Cultura

Te leen bij Plaza Cultura

De leskist wordt uitgeleend door Plaza Cultura
Voor reserveren neem even contact op via:
kristel@plazacultura.nl
T: 06-17477958

 

In de klas wordt een middeleeuws landschap uitgerold in de vorm van een vloerkleed. Waar zouden de boeren het land gaan bewerken? Wat is de beste handelsplek? Op welke plaatsen wilden de mensen graag wonen? Hoe ontstond een stad?

In de klas wordt een middeleeuws landschap uitgerold in de vorm van een vloerkleed. Waar zouden de boeren het land gaan bewerken? Wat is de beste handelsplek? Op welke plaatsen wilden de mensen graag wonen? Hoe ontstond een stad? Met behulp van een kasteel, boerderijen, huisjes, een klooster en een stadhuis krijgt de middeleeuwse stad langzaam maar zeker vorm. Daarna onderzoeken de leerlingen in kleine groepjes het leven in de middeleeuwse stad aan de hand van historische bronnen.

De kinderen gaan aan de slag met een rekenopdracht met middeleeuwse munten en een boodschappenlijst, het bedenken van een klucht voor het volgende carnaval, het bestuderen van een stadszegel en het uitvoeren van monnikenwerk: schrijven op echt perkament. In de opdrachten worden verschillende thema’s over het leven in de middeleeuwse stad behandeld die ook in de reguliere lesmethodes aan bod komen, zoals: de markt, feest, bestuur en rechtspraak, eten, wonen, kleding, geloof, boerenleven en oorlog. Welk lot wacht je als boer, burger, geestelijke of edelman? Dit ontdekken de leerlingen tijdens het standenspel. Elke keer blijkt de edelman te winnen...

Leergebied
Oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie. Thema's: middeleeuwen, o.a. wonen, eten, kleding, oorlog, handel en kunst.

Meer informatie
Deze leskist werd ontiwkkeld door Erfgoed Brabant, meer inhoudelijke info vind je hier.

Interesse?
Interesse in deze leskist? Neem dan contact op met Plaza Cultura via kristel@plazacultura.nl of 06-17477958.