Educatief aanbod VO

Doelgroep
VO
Tijdsinvestering
in overleg
Genre
Cultureel erfgoed
Kosten
in overleg
AANBIEDER
Museum Vekemans Boxtel educatie

Museum Vekemans

Meer informatie:
Bernard Vekemans, T (0411) 671 884
www.museumvekemans.nl

Museum Vekemans vindt het overbrengen van kennis over de tijd van toen één van haar taken. Vandaar dat het museum over een serie lesprogrammna’s voor de jeugd beschikt, waarvoor je je kunt inschrijven. Die programma's zijn ontwikkeld door de Nederlandse Museum Vereniging en Erfgoed Brabant. Ze worden uitgevoerd door diverse scholen in samenwerking met ons museum. Ook Cultuurbox speelt een belangrijke rol bij de programma's.

1. “Uit het sobere leven van jouw overgrootouders”:

Bestemd voor 2e jaars leerlingen van het voortgezet onderwijs. Aan de hand van een lesbrief gaan leerlingen op zoek naar de betekenis van een aantal bekende spreekwoorden; ze beoefenen oude spelen en- ambachten en kijken naar films uit oude tijden. Al doende en spelenderwijs ervaren ze, wat “duurzaamheid” en “soberheid” WERKELIJK betekenden

2. DOE-project voor leerlingen voortgezet onderwijs

Als je bezig bent met een werkstuk of met een presentatie over de geschiedenis van het dagelijks leven in en rond Boxtel eind 19de en begin 20ste eeuw neem dan contact met ons op. Waarschijnlijk kunnen we je helpen met literatuur en beeldmateriaal.

En als je na afloop van je bezoek een mooi werkstuk aan ons stuurt kun je daarmee een leuke prijs winnen !