Educatieprogramma

Doelgroep
Groep 1-2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8, VO
Tijdsinvestering
In overleg
Genre
Beeldend, Cultureel erfgoed
Kosten
Zie website
AANBIEDER

Jheronimus Bosch Art Centra

Jeroen Boschplein 2 (voorheen Hinthamerstraat 175)
5211 ML ’s-Hertogenbosch
073 – 6126890
info@jheronimusbosch-artcenter.nl
www.jheronimusbosch-artcenter.nl

We bieden een creatief educatieprogramma op maat aan. Dit betekent dat leerlingen van het primair onderwijs een ander programma krijgen dan leerlingen van het voortgezet onderwijs. Dit betekent ook dat er altijd contact is met de school over het programma voorafgaand aan het bezoek. Iedere groep is anders en we passen ons programma daar graag op aan. Voor de ene groep is een bijvoorbeeld speurtocht geschikt en voor de andere een mini-rondleiding met een workshop.

We bieden een creatief educatieprogramma op maat aan. Dit betekent dat leerlingen van het primair onderwijs een ander programma krijgen dan leerlingen van het voortgezet onderwijs. Dit betekent ook dat er altijd contact is met de school over het programma voorafgaand aan het bezoek. Iedere groep is anders en we passen ons programma daar graag op aan. Voor de ene groep is een bijvoorbeeld speurtocht geschikt en voor de andere een mini-rondleiding met een workshop.

Het 'Leren door creëren' concept
Het 'leren door creëren' concept is op de eerste plaats gericht op de beleving van de werken en wereld van Jheronimus Bosch. Een kind stelde tijdens een schoolbezoek de volgende vraag: "Hoe kon Jeroen Bosch toch zulke bijzondere schilderijen maken?" Het antwoord op deze vraag werd door het kind en zijn klas vervolgens zelf ervaren tijdens de KinderTrots workshop: Er schuilt een kunstenaar in ons allemaal. 
In onze snel veranderende tijd is het durven vertrouwen op eigen creativiteit, zoals Jeroen Bosch dat ook durfde, namelijk belangrijker dan ooit. 

Het JBAC steekt veel tijd en energie in het ontwikkelen van duurzame educatievormen. Ons 'leren door creëren' concept wordt dan ook door de meeste docenten als erg positief beoordeeld.

De bijzondere portretten die ontstaan uit de KinderTrots workshop worden allemaal gefotografeerd en geëxposeerd op onze site: www.KinderTrots.nl  


Cursus Creatief Denken
Omdat we creatief denken zo belangrijk vinden en we geloven in de creatieve groei van iedereen hebben we een cursus ontwikkeld voor leerlingen en docenten.
Deze cursus bestaat uit 5 workshops waarin in iedere workshop een creatieve vaardigheid wordt behandeld. De cursus kan in het JBAC worden gevold en op locatie, bijvoorbeeld in de klas. 
Wanneer de leerlingen alle workshops hebben gevolgd krijgen ze het certificaat: Basisvaardigheden Creatief Denken.

Als de docent bij de cursus van zijn leerlingen aanwezig is en nog een inspiratiemiddag in het JBAC volgt krijgt deze het certificaat: Basisvaardigheden Creatief Denken voor begeleiders.
Tijdens een inspiratiemiddag wordt de wetenschappelijke onderbouwing van de creatieve vaardigheden behandeld.

De kosten voor een standaard schoolbezoek bedragen 3,- per leerling. Voor docenten en begeleiders worden geen kosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie of vragen over de educatieprogramma's kunt u terecht bij:
Edith Henskens
eh@jheronimusbosch-artcenter.nl
073-6126890 / 06-22237313