Feest! in de Abdij

Doelgroep
Groep 7, Groep 8
Tijdsinvestering
9:15-10:30/10:45-12:00/12:45-14:00
Genre
Beeldend, Cultureel erfgoed
Kosten
€3 per leerling (gratis busvervoer voor scholen buiten Uden mogelijk)
AANBIEDER

Museum Krona

Meer info en reserveren:

Telefoon: 0413 26 34 31

Email: info@museumkrona.nl

Website: museumvoorreligieuzekunst.nl

Ieder jaar is het Kerstmis, Suikerfeest, Loofhuttenfeest en Carnaval. We gaan lekker eten en geven elkaar cadeautjes. Maar wat vieren we eigenlijk? Waar komen deze feesten vandaan en wat is hun betekenis? Daar kom de leerlingen achter in ‘Feest! In de Abdij’. Aan de hand van echte kunstwerken en bijzondere voorwerpen leren kinderen over verschillende religieuze feesten en hun eeuwenlange tradities.

Voorbereidende les

Op de website www.feestweetwatjeviert.nl/digibord staat een speciale les van het Museum Krona. Speel met de leerlingen de feestdagenquiz en leer alles over hoe feest viert. Ook kunnen de leerlingen iets leren over de achtergrond van hun eigen verjaardag. Zo beginnen ze feestelijk het bezoek aan het Museum Krona.

Bezoek aan het museum

Bij aankomst in het museum draait het eerste deel van de les om verjaardagen. Via een speciale naamheiligenmodule komen de leerlingen er achter waar hun naam vandaan komt. Veel namen zijn namelijk afgeleid van heiligen. Vroeger werd zelfs niet de eigen verjaardag maar de naamdag gevierd!

Feest-spellen

Na een introductie van verjaardagen wordt de klas in groepen van 4 verdeeld. Als groep gaan ze verschillende spellen spelen: kwartet, memory, quizzen, een verhalentafel, knutselen en vragen beantwoorden bij bijzondere kunstwerken. Iedereen speelt een ander spel die in een speciale taart is verstopt. Op deze manier leren de leerlingen over de achtergrond van de vele feesten die we in Nederland vieren.

Hoedje op, hoedje af

Aan het einde van de les komt de groep bijeen en wordt getest hoeveel de leerlingen hebben opgestoken van de feesten. Aan de hand van stellingen wordt er ‘Hoedje op, hoedje af’ gespeeld. Na afloop van het museumbezoek krijgt u een speciale feestkalender mee. Hiermee bent u met de hele klas up to date over de komende feestdagen!

Op school

Eenmaal terug op school kunt u het museumbezoek evalueren met de leerlingen. U krijgt een set discussiekaartjes mee met een aantal stellingen over de behandelde feesten. Met de discussiekaartjes worden bepaalde overeenkomsten en verschillen gezocht tussen verschillende religies en verankeren de kennis die de leerlingen in het museum hebben opgedaan.

Doelstelling

Het programma Feest! In de Abdij is ontwikkeld voor groep 7-8 van alle basisscholen en heeft de volgende doelen:

Leerlingen…

  • raken vertrouwd met achtergronden en verhalen van religieuze feesten in multicultureel Nederland en de invloed van deze feesten op de ordening van het kalenderjaar. (kerndoel 52)
  • leren belangrijke begrippen en kenmerken van de godsdienstige stromingen. (kerndoel 38)
  • leren door middel van museale voorwerpen en audiovisuele middelen over de overeenkomsten en verschillen van feesten binnen verschillende religies en kunnen deze aan andere presenteren. (kerndoel 3 en 51)
  • leren de tradities en feesten van andere religies respecteren en waarderen. (kerndoel 37 en 56)

De lesprogramma’s kunnen worden ondergebracht bij het leergebied Oriëntatie op Jezelf en de Wereld, Nederlands en Kunstzinnige Oriëntatie. Ook heeft het programma raakvlakken met de vakken geschiedenis en godsdienst/ levensbeschouwing.

Deze tentoonstelling is onderdeel van het landelijke project ‘Feest! Weest wat je viert’, geïnitieerd door Museum Catharijneconvent.