Mies en scene: sociaal maatschappelijk documentaire theater

Doelgroep
Groep 7, Groep 8, VO, (V)SO, Leerkrachten
Tijdsinvestering
In overleg
Genre
Theater
Kosten
In overleg
AANBIEDER

Mies en scene

Mies-en-Scène
Pand P
Leenderweg 65
5614 HL Eindhoven
T: 06-28724558
E: miesenscene@gmail.com  

Wij zijn Mies-en-Scène en wij maken sociaal maatschappelijk documentaire theater in Brabant.Theater vóór en dóór iedereen onder leiding van een professioneel team. Door mensen met hun persoonlijke verhalen op het podium te zetten en hen deel te laten nemen in het maakproces, wordt er uniek theater gemaakt. In onze voorstellingen, cultuureducatie en projecten verbeelden we de verborgen verhalen van de samenleving.

Het documentaire aspect bestaat eruit (net als bij televisie documentaires) dat de verhalen uit de samenleving centraal staan en dat niet-acteurs hun eigen verhalen vertellen. Waar schuurt het? Wat leeft er? Wat bloeit? Het komt aan het licht met wat 'gewone' mensen ons vertellen in gewone en soms buitengewone verhalen.

Wij bieden cultuureducatie aan waarin de deelnemers worden meegenomen in het maakproces. Waar ze leren zelf theater te maken aan de hand van hun eigen verhalen en interesses. Workshops en trajecten waarin niet geleerd wordt hoe je moet acteren maar waarin de deelnemers zelf de regisseur zijn van hun verhaal. Wij leren ze de tools aan om van een persoonlijk verhaal een artistiek product te maken. De regie in handen van de deelnemers geven, stimuleert hun verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen. Tegelijkertijd zien we dat het werken met persoonlijke verhalen zorgt voor verschillende ontwikkelingen op sociaal gebied. Waaronder verwerking, herkenning en verbinding met elkaar. En uiteraard het gevoel van gezien en gehoord te worden.

Mies-en-Scène kiest weloverwogen voor theater. Theater brengt mensen tot elkaar, zoals geen enkele andere kunstvorm dat kan. Dat geldt voor de spelers – die samen iets maken, en ook voor het publiek dat beseft dat de verhalen er op dat moment in de tijd, op die plek, tot leven komen. Het speelt zich af in het hier en nu – niet meer of minder dan dat. Dat levert een bepaalde kwetsbaarheid op en brengt openheid met zich mee, bij spelers én publiek. De kracht van de voorstellingen ontstaat dus doordat de regisseurs van MES de mensen zichzelf weten te laten presenteren, zonder te acteren. Een tweede doorslaggevende kwaliteit is hoe Michèle Rijzewijk als dramaturg de verhalen boven tafel krijgt en als in een mozaïek binnen één script weet te vatten. Deze stijl van voorstellingen wordt doorgetrokken in theatrale projecten, concepten, cultuureducatie en cultuurparticipatie.