Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant

11 maart 2019

Kleine en middelgrote cultuur- en natuurhistorische musea kunnen een beroep doen op een museumregeling die Gedeputeerde Staten deze week hebben vastgesteld. Zij deden dat op verzoek van Provinciale Staten, die hiervoor vorig jaar bij de vaststelling van de perspectiefnota een motie steunden die werd ingediend door SP en PvdA.

De subsidie is bedoeld voor het ondersteunen van plannen die gericht zijn op structurele vernieuwingen in het tonen van de collectie, samenwerking (tussen musea) en toekomstbestendige publieksactiviteiten. 

Toekenning gebeurt op volgorde van indienen van de aanvraag. Musea kunnen minimaal 5.000 en maximaal 74.997 euro subsidie aanvragen. In totaal is een bedrag van 500.000 euro beschikbaar. Om musea de tijd te gunnen de plannen voor te bereiden, gaat de regeling open op 2 april 2019. Alle musea die in aanmerking komen voor de regeling, krijgen een mail met uitleg van de regeling en het aanvraagformulier voor een subsidie. 

De initiatiefnemers hopen dat -mits de regeling na evaluatie succesvol blijkt- er volgende kunstenplanperiode structureel geld voor uit zal worden getrokken. 

lees hier alles over de subsidieregeling. 

BRON: www.erfgoedbrabant.nl