Cultuur Café | Iedereen Inclusief

Maandag 4 maart bezochten ruim 40 deelnemers het Cultuur Café. 
In Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg kwamen we samen om met elkaar in gesprek te gaan over het thema "Iedereen Inclusief".

Aanwezig waren niet alleen culturele organisaties en kunstenaars, ook inwoners, zorg- en welzijnsorganisaties en medewerkers van de gemeente waren vertegenwoordigd.

Na een muzikale opening door Charlotte van Theaterwerkplaats Novalis namen Kesha Felipa en Monique Koolen van KunstLoc Brabant ons mee in twee werkvormen.

Open staan voor de blik van de ander
In tweetallen gingen deelnemers aan de slag met het principe van 'ordenen'.
Hoe gaat de ander te werk? Wat zie je gebeuren? Wat waren zijn/haar eigen overwegingen?

In gesprek aan tafel
Aan zes gesprekstafels werden diverse vragen met elkaar verkend:
- Wat is er nodig om deel te kunnen nemen aan kunst & cultuur activiteiten in Cromvoirt, Helvoirt en Vught?
- Wat is een ideale locatie om kunst en cultuur te beleven?
- Cromvoirt, Helvoirt en Vught staan bekend om een zeer diverse en cultureel betrokken gemeenschap. In hoeverre geldt dat voor jou?

Belangrijke conclusies die uit de gesprekken naar voren kwamen hadden betrekking op:

  • Het belang van ontmoeting in kunst en cultuur.
  • De zichtbaarheid en vindbaarheid van cultureel aanbod; dit kan worden verbeterd!
  • Het belang van een warm en welkom gevoel op een locatie; daar dragen vele factoren aan bij, rekening houden met diverse doelgroepen is belangrijk.
  • De aanwezige of afwezige uitwisseling van diversiteit en kleine gemeenschappen binnen Vught; kunnen we diversiteit stimuleren?
  • Doelgroepen tussen de 16-35 jaar vallen tussen wal en schip; hier liggen kansen.

 

Gehoorde opmerkingen:

“Er is veel meer te doen dan je misschien denkt en vaak is het ook voor jou bedoeld, terwijl dat niet altijd duidelijk is.”

"Ik moet mijn tunnelvisie openbreken en luisteren naar anderen."

"Ik ben getriggerd door die jongeren. We moeten naar hen luisteren. Daar kunnen we toch mee aan de slag?!"

"We missen open plekken, waar je spontaan met kunst in aanraking komt."

"Een prettige locatie? Daar ken je mensen, is sfeer en daar kun je zelf kiezen of je in contact wil met mensen of je terug trekt."