ICC bijeenkomst Vught september 2018

Na een tourtje door IKC De Avonturier Vught hebben de ICC’ers van Vught in een bijeenkomst informatie over het foto-filmjaar gekregen en uitgewisseld. Daarnaast hebben zij kort kennis gemaakt en gesnuffeld aan de Reflectiekaarten van De Cultuur Loper, onder begeleiding van Monique Fischer Consulting. Een hulpmiddel voor leraren om met kinderen in elke leeftijdsfase in gesprek te gaan over een kunstwerk, boek, voorstelling of een FOTO. :)

#decultuurloper #fotofilmjaar #reflecterennietevalueren