ICC'ers Vught maken kennis met Struikje - Boompje - Beestje

Donderdag 13 oktober maakten de ICC'ers uit Vught kennis met beeldend kunstdocent Eva de Man. Eva heeft in opdracht van Podium C een lesbrief ontwikkeld behorende bij natuur- en kunsteducatieproject Struikje - Boompje - Beestje. En wat werkt nou beter dan zelf aan de slag gaan met het lesmateriaal?! Juist! En dat deden de ICC'ers dus. Een impressie vind je hieronder.

De hele lesbrief van Struikje - Boompje - Beestje is te downloaden via de website van Podium C uit Vught.

Struikje - Boompje - Beestje is onderdeel van Bomen over Bomen. Een belangrijk uitgangspunt van Bomen over Bomen is het creëren van draagvlak voor en bewustwording van de noodzaak tot het planten van meer bomen en struiken. Bij iedere inwoner van Vught, dus ook bij de basisschoolleerlingen.