Inspirerende teambijeenkomst bs de Wegwijzer met Carola Mokveld

Op maandagmiddag 25 september kwam kunstenaar Carola Mokveld werken met het team van basisschool de Wegwijzer. Dit jaar staat Kunst als thema voor de beeldende vakken centraal. Aan de hand van een gekozen foto werden er portretten gemaakt. Portretten, waarbij diverse technieken, materialen en manieren van kijken en niet-kijken aan de orde kwamen.

De leerkrachten ontdekten zowel in de portretten en de gedichten die zij daarbij maakten, dat zij over meer en diverse talenten beschikten dan ze aanvankelijk voor mogelijk hielden. Tijdens de oefening bekeken zij ook telkens, samen met Carola, wat dit betekent voor de ervaring van de kinderen in de klas, hun zelfvertrouwen en het ontwikkelen van hun eigen talenten.

Het was een enorm geslaagde middag, waarop iedereen actief meedeed en open stond voor de verschillende ervaringen.n ook het geleerde weer in kan brengen in de eigen groep. Later dit jaar zal Carola met verschillende bijzondere beeldende werkvormen in de klassen gaan werken. Botanisch printen, blauwdruk en monoprint komen aan de orde. Wordt vervolgd!

#cultuuronderwijs #Sint-Michielsgestel #samenwerkenmetdecultureleomgeving #geïnspireerdvoordeklas

Tekst: Carola Mokveld