Kunstweken op obs de Bolster

Op dinsdag 20 februari startte obs de Bolster met alle klassen in de aula. Daar werd een tv programma opgenomen! "Kletsen met Kunstenaars", een programma waar in kunstenaars geinterviewd worden door de presentatrice Muze Mirakel, nam zijn eerste aflevering op in onze school. In deze aflevering nam Vincent van Gogh op de talkshowbank plaats. Tijdens het interview kwamen we van alles te weten over het leven van een kunstenaar. "Alles kan kunst zijn", vertelde Vincent ons.

Met deze opening ging ons project van start. In alle groepen was gekozen voor een andere kunstenaar waarover gewerkt werd. Kandinsky, PIcasso, Corneille, Frida Kahlo, Karel Appel, Jhernonimus Bosch, Pollock, Leonardo da Vinci, Jean Tinguely, Keith Haring, Vincent van Gogh, Mondriaan, en Salvador Dali waren de gekozen kunstenaars.

In de eerste week werd er vooral naar kunst gekeken. Met behulp van de lessen uit "VerderKijken, DoorDenken". Daarnaast was er voor alle groepen een museumbezoek gepland; naar het Noord-Brabants museum, kunstlocatie Würth en naar het Jheronimus Bosch Art Center. In deze week kwam het onderzoekend vermogen aan bod.

Vanaf de tweede week gingen de kinderen zelf aan de slag. Leerkrachten hadden zich goed voorbereid en gezocht naar activiteiten waarbij het proces centraal stond. Zij volgden hiervoor in januari een scholingsmiddag van kunstvakdocent Inge Bollen. De kinderen waren creerend bezig.

Op vrijdag 8 maart werd het project afgesloten met een echte expositie. De groepen gingen bij elkaar kijken en evalueerden en refelcteerden op het project. Daarna kwamen ook de ouders ons Bolstermuseum bekijken. 

Tekst en foto's: juf Cynthia.