Teamscholing van Pinterest naar werkvloer op de Wegwijzer

Een van de cultuurambitites van bs de Wegwijzer uit Den Dungen is meer aandacht besteden aan het creatieve proces dan aan het eindproduct. Maar hoe doe je dat? En wat vraagt dat van jou als leerkracht? Dat ontdekte het team van de Wegwijzer op 6 december samen met Wieteke en Mignon van Artisjok & Olijfje tijdens de teamscholing van Pinterest naar werkvloer. Deze scholing is onderdeel van het de CultuurLoper traject wat de school samen met Plaza Cultura bewandeld om een duurzame verankering van het cultuuronderwijs te bewerkstelligen. 

Over de training
De training gaat op zoek naar het goud van de leerkracht en wat hij of zij teweeg wil brengen bij de leerlingen. Kunst en cultuur vormen het voertuig om daar uitdrukking aan te geven, omdat het de grote wereld en jezelf integreert. De trainers zetten hun ervaringen met ontwikkelwerk voor (cultuur)educatieve projecten en kennis over creativiteitsontwikkeling in, om samen met de leerkracht tot maatwerk in de praktijk te komen.

Dit gebeurt in co-creatie; in dialoog, werken naar een duurzaam resultaat en via een gestructureerd maar creatief proces. Het gaat om het bedenken en maken van een ontwerp voor een cultuureducatie activiteit. De deelnemers worden uitgedaagd te experimenteren en tot het bewust toepassen van materialen en technieken om uiting te geven aan de eigen ideeën.