Aandacht voor kinderarmoede in sport en cultuur

3 december 2019

Aandacht voor (kinder)armoede

In samenwerking met de coördinator kinderarmoede en MOVE Vught proberen we het onderwerp armoede onder de aandacht te houden. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen deel kan nemen aan activiteiten, zonder dat de kosten een probleem zijn? 
Mocht u vragen over kinderarmoede hebben dan kunt u altijd een mail sturen naar Ellen Huinink: mail@ellendoet.nl 

Activiteiten in het kader van (kinder-)armoede:

  • In januari 2020 bespraken we met sport- en cultuuraanbieders hoe de "Signalenkaart Armoede" een hulpmiddel kan zijn bij het herkennen en bespreekbaar maken van financiële zorgen in de gezinssituatie van jeugdleden. Dit komt vaker voor dan we soms zien of beseffen.
    Iedereen, die bij een sport- en/of cultuuraanbieder actief is, was welkom om met elkaar in gesprek te gaan over armoede onder jeugdleden. De avond werd in samenwerking met MOVE Vught en Plaza Cultura georganiseerd en werd begeleid door Ellen Huinink, coördinator kinderarmoede. We nodigenden naast bestuursleden ook nadrukkelijk begeleiders, trainers, docenten uit die met de jeugdleden, kinderen en jongeren werken.


REGELINGEN
Binnen de gemeente Vught bestaan diverse regelingen om deelname mogelijk te maken voor kinderen (en volwassenen) uit gezinnen met een kleine beurs. Heb je hier vragen over, neem gerust contact met ons op:

  • Met de regeling 'Meedoen' vergoedt de gemeente (een deel van) de kosten om mee te doen aan activiteiten in de samenleving.
  • Jeugdfonds Vught wil dat alle kinderen en jongeren de kans krijgen om mee te doen aan onze Vughtse samenleving. Het fonds ondersteunt (projecten voor) kinderen en jongeren met een eenmalige financiële bijdrage.
  • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ‘s Hertogenbosch-Vught betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Plaza Cultura (Heleen) is intermediair voor dit fonds.
  • Stichting Leergeld biedt kansen om kinderen deel te laten nemen aan binnenschoolse en buitenchoolse activiteiten.
  • Sam& voor een land zonder kinderarmoede is een verzamelsite waar je voor jezelf of andere mensen ondersteuning kan aanvragen.