Cultuur- en sportaanbieders Vught - Save the date: 28 januari 2021

17 november 2020

Geldzorgen door Coronacrisis? Als vereniging, club of docent kan je het verschil maken!!!!

Op 28 januari 2021 bespreken we met sport- en cultuuraanbieders hoe de signalenkaart een hulpmiddel kan zijn bij het herkennen en bespreekbaar maken van financiële zorgen in de huishoudens van jullie (jeugd)leden. Nu actueler dan ooit!

  • zijn er (jeugd)leden afgemeld vanwege het geld?
  • zijn er signalen over baanverlies, faillissementen e.d. bij ouders?
  • wat heeft jullie club/vereniging nodig om goed te kunnen signaleren?
  • waar kunnen wij ondersteunen?

We hebben gekozen voor twee online momenten. Je kan zelf kiezen bij welk moment je wilt aansluiten. De bijeenkomsten zijn identiek.

10.00 – 11.00 uur
19.30 – 20.30 uu
r

We nodigen naast bestuursleden ook nadrukkelijk die begeleiders, trainers, docenten uit die met de jeugdleden werken.

Binnenkort meer informatie.

_________________________________________________

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat door de Coronacrisis veel mensen hun baan, bedrijf of andere inkomsten verliezen. Op dit moment zijn er bijv. in Vught zo’n 100 zzp’ers die gebruik moeten maken van de ondersteuningsmaatregelen. En het einde is nog niet in zicht.

Als er ineens minder of geen inkomsten meer zijn, wat doe je dan? Als eerst onderzoek je wie of waar je (financiële) hulp kan vinden en daarnaast is het verstandig te bekijken welke uitgaven niet persé nodig zijn. En is een lidmaatschap van de sportclub of zijn de muzieklessen écht nodig? Het antwoord hierop is voor iedereen anders, maar als het antwoord ‘nee’ is, dan zullen deze mensen hun lidmaatschap of de lessen opzeggen. En dat is niet altijd nodig, omdat er in Vught meerdere mogelijkheden zijn om te kunnen blijven sporten of aan cultuuractiviteiten deel te nemen. En dat is weer belangrijk voor het behoud van sociale contacten.

De gemeente Vught heeft een Meedoenregeling en het Jeugdfonds Sport en Cultuur waar mensen gebruik van kunnen maken. Hierdoor kan je blijven sporten of deelnemen aan cultuuractiviteiten ondanks dat je inkomsten (tijdelijk) krimpen.

En jullie kunnen het verschil maken, door mensen op deze regelingen te wijzen. Dus zegt iemand zijn lidmaatschap of die van zijn kinderen op? Vraag eens expliciet of dit een financiële reden heeft en wijs mensen op de mogelijkheden in Vught. Hiermee maak je het verschil voor deze mensen.

Je kunt hen wijzen op:

  • Meedoenregeling Vught 
  • En voor de kinderen op Jeugdfonds Sport en Cultuur - Aanmelden gaat via een intermediair (bijv. Leergeld, leerkracht, Wegwijs+)
  • Ook kan je contact opnemen met Ellen Huinink, armoede coördinator: 06 10 939 996 | mail@ellendoet.nl. Zij kan meedenken als je twijfelt over wat je kan doen of helpt bij het aanvragen van bovenstaande regelingen.

Hierdoor zijn jullie onderdeel van de oplossing voor veel kinderen en volwassenen. Dank je wel daarvoor!

MOVE Vught

Plaza Cultura

Ellen Huinink