Dramalessen voor Week tegen Pesten (21 t/m 25 september 2020)

16 september 2020

Van 21 t/m 25 september 2020 vindt de Week tegen Pesten plaats. Dit is hèt moment om extra aandacht te besteden aan groepsvorming in de klas. De sfeer die je als leerkracht in de eerste weken na de zomervakantie neerzet, heeft een impact op de rest van het jaar en bepaalt voor een groot deel de mate waarin pestgedrag voorkomt.

Lessenserie DramaOnline voor ‘Week Tegen Pesten’
Samen met Stichting Omgaan met Pesten (www.omgaanmetpesten.nl) heeft DramaOnline een lessenserie ontwikkeld met als doel het pesten bespreekbaar en inzichtelijk te maken. Drama is het vak bij uitstek om te werken aan een positief zelfbeeld, een goede samenwerking en een prettige sfeer in de klas.

De lessenserie bestaat uit 4 dramalessen (één voor iedere combinatiegroep). De lessen zijn onderdeel van onze lesmethode en uiteraard ook na de Week tegen Pesten prima in te zetten.

De dramalessen zijn gratis toegankelijk voor onze abonnees. heb je nog geen abonnement op DramaOnline? Ga dan naar de website.

Gratis lespakket ‘Samen maken we het verschil’
Stichting Omgaan met Pesten heeft een gratis lespakket beschikbaar, dat niet alleen ingezet kan worden tijdens de Week tegen Pesten, maar ook in de rest van het schooljaar. Het lespakket richt zich dit jaar op groepsvorming en is geschikt voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en andere organisaties waar jeugd en jongeren samenkomen.

Met het lespakket wil de stichting scholen en andere organisaties inspireren om spelenderwijs met elkaar in gesprek te gaan, elkaar te inspireren en stimuleren, om samen een groep te zijn. Hierdoor wordt de positieve dynamiek in een groep en sociale veiligheid bevorderd. Door ieder lid in de groep te zien en te waarderen voelen groepsleden zich sterker en minder kwetsbaar. Daardoor durven zij het verschil te maken.

Het lespakket bestaat uit diverse werkvormen, tips en tools. Je kunt zelf kiezen wat het beste bij jouw leerlingen past. Elkaar leren kennen, bewegen en samenwerken zijn kernwoorden die in de werkvormen terugkomen.

Je kunt het gratis lespakket aanvragen via deze link.