Enerverende jaren!

18 juni 2020

Sinds dat ik vanaf de zomer 2016 bij Plaza Cultura ben gaan werken ben ik (Dian) ook gestart met de tweejarige deeltijdopleiding Master Kunsteducatie aan de Fontys Hogescholen voor de Kunsten in Tilburg.

Dat het enerverende jaren waren had te maken met het weer leren leren. Zeg gerust ook ‘leren lezen’ van voor mij niet altijd gangbare artikelen. Wat overwegend super interessant was. Helaas kwam er, door een plotselinge onderbreking van anderhalf jaar, ook even de klad in. Afgelopen september kon ik de studie weer oppakken en volgende week hoop ik mijn Master met succes af te ronden. Wat heb ik een enorm leuk jaar gehad. Sowieso had ik mezelf beloofd om het laatste jaar zonder stress af te ronden, dit is voor een groot gedeelte gelukt. Daarnaast heb ik voor mijn onderzoek bijna tachtig mensen in negen groepen mogen begeleiden naar een betekenisvolle kunstervaring tijdens een masterclass Art Based Learning binnen een museale context. Art Based Learning is een methode waarbij kunst als kennisbron wordt gebruikt. De methode maakt dat de kunstervaring betekenisvol is en doet een beroep op je verbeeldingskracht en creativiteit. Wat ik vervolgens ook super interessant vond waren de gesprekken over mijn onderzoek, analyse en mijn proces met schoolleiders uit het primair onderwijs en experts uit de kunstenwereld. Het heeft mijn blik op kunst enorm verrijkt.

Omdat ik Plaza Cultura en haar netwerk veel dank verschuldigd ben voor de ruimte, tijd, deskundigheid en kritische blik wil ik graag mijn proces en mijn onderzoek delen. En via deze weg mijn dank uitspreken. Tot slot heeft mijn onderzoek er onder meer toe geleid dat ik naast mijn baan als intermediair bij Plaza Cultura ook als ZZP’er mijn educatieve diensten ga aanbieden. Daarvoor heb ik een website opgezet: www.dianlangenhuijzen.nl. Op deze site staat onder blog een aantal artikelen over mijn onderzoek, mijn proces en mijn communicatie.

En nu met heel veel nieuwe én volle moed door!!!

 

Dian Langenhuijzen