In de huidige situatie rondom de coronacrisis moet de cultuursector zich razendsnel vernieuwen. Wat kan Kunstloc daarbij betekenen

14 oktober 2020

Bron: KunstlocBrabant.nl

Tijd voor vernieuwingsslagen

Met behulp van een kennisvoucher kunnen makers en instellingen externe expertise inschakelen voor een specifieke leervraag op het gebied van cultureel ondernemerschap. Denk aan het opstellen van een businessplan, het ontwikkelen van een (online) marketingstrategie of het komen tot nieuwe verdienmodellen. Ben je als instelling bezig met het ontwikkelen van nieuw aanbod en nieuwe waardeproposities? Dan bieden wij een innovatietraject waardepropositie aan in samenwerking met Smart Connections.

Kennisvoucher

Als je doelgericht en op maat kennis op wilt doen op het gebied van cultureel ondernemerschap, dan kun je daarvoor een kennisvoucher aanvragen. Je kunt dan een coach inschakelen die je ondersteunt bij een concrete leervraag, die voortkomt uit aantoonbare belemmeringen uit de eigen beroepspraktijk. Samen met de coach werk je aan specifieke vraagstukken op het gebied van cultureel ondernemerschap, en zorg je dat nieuwe kennis en kunde wordt ingebed in je dagelijkse praktijk. Benieuwd naar de ontwikkeldoelen van andere makers en organisaties? Bekijk hier vijf voorbeelden!

De kennisvoucher is een van de financieringsinstrumenten uit het impulsgeldenprogramma van Provincie Noord-Brabant. Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend tenzij het subsidieplafond eerder wordt bereikt. Op dit moment is er nog budget beschikbaar. 

Innovatietraject Waardepropositie

Bij het bepalen van je waardepropositie onderzoek je welke waarde je voor bezoekers creëert. Komen de beloftes die je doet overeen met de wensen van het publiek? Met nieuwe inzichten kun je nieuw aanbod ontwikkelen, dat aansluit bij de behoeften van jouw (nieuwe) publiek en past binnen een gezond financieringsmodel. Kunstloc wil hierbij helpen door drie culturele organisaties uit Brabant de kans te geven een innovatietraject onder professionele begeleiding van ervaren coaches van Smart Connections te doorlopen.

Bekijk het innovatietraject waardepropositie

Neem bij vragen contact op met:

Luc Begas, Kunstloc Brabant
Adviseur Cultureel Ondernemerschap en Financiering
luc.begas@kunstlocbrabant.nl