Minister verplicht het opnemen van basisvaardigheden in de kerndoelen Kunst en Cultuur

3 april 2023

Bron: Lkca.nl

In zijn brief van 23 februari 2023 laat minister Wiersma aan de Tweede Kamer weten dat hij opdracht geeft om te starten met het ontwikkelen van de nieuwe kerndoelen voor alle leergebieden, waaronder kunst en cultuur. In de brief stelt Wiersma ook aanvullende eisen aan het curriculum en de leergebieden in relatie tot de vier basisvaardigheden, persoonsvorming en socialisatie. Deze eisen hoeven geen problemen op te leveren, maar het is wel goed om de komende tijd meer goede voorbeelden en combinaties van Kunst en Cultuur met andere leergebieden te ontwikkelen. 

LEES VERDER op de website van het lkca