Multidisciplinair werken? Ja, dat is het bij ‘Dit is IK’!

21 januari 2021

Op 7 januari jl. was het dan zover dat er een startschot gegeven kon worden over het Brugklasproject ‘Dit is IK’. Digitaal welliswaar, maar na enig overleg én elkaar vinden ligt er dan ook een heel mooi project waar twee scholen met drie groepen 8 in Vught zich voor hebben ingeschreven.

‘Dit is IK’ is ontstaan vanuit de behoefte van een destijds groep acht leerkracht Janneke van de Springplank. Vanuit de Springplank vonden ze dat groepen achters in heel Vught elkaar zouden moeten kunnen ontmoeten, immers een jaar later gaan ze naar de brugklas en komen ze kinderen tegen van andere scholen. Vanuit deze behoefte zijn Janneke, Angelique Vullings van Jongeren Werk Vught en Plaza Cultura gaan na denken hoe een activiteit betekenisvol kan zijn vanuit de leerling om terug te kijken op achter jaar schoolloopbaan en vooral vooruit kijken. Persoonsvorming krijgt veel aandacht maar ook in relatie tot sociaal maatschappelijke aspecten als bijvoorbeeld groepsdruk. Want er gebeurt nogal wat als je van een de oudste van groep acht naar een brugpieper gaat. En dan kom je ook nog de puberteit wat vaak veel impact heeft voor de leerling zelf, de ouders, vrienden en vriendinnen enz.

Daarom wordt er binnen het project ‘Dit is Ik’ samengewerkt met: Buro Halt, kunstenaar Judith Abels, leerlingen van het Maurick College als ervaringsdeskundigen, Jongerencentrum Elzenburg, GGD, Jongerenwerk Vught en Plaza Cultura. De doelgroep zijn naast de leerlingen van de groepen 8 óók hun ouders.

Wanneer de scholen weer open mogen, gaan de diverse disciplines in de groepen 8 aan de slag met diverse interactieve workshops. Eén onderdeel is het maken van een Me -ni -museum voor Me Myself and You onder leiding van Judith Abels. Dit museum wordt gepresenteerd in de Elzenburg eind juni. Als je als groep 8 leerkracht nog mee wilt doen, dan kun je je nog inschrijven tot uiterlijk 1 febr. aanstaande via Angelique Vullings AngeliqueVullings@welzijnvught.nl