OJBS de Lichtstraat & Spettertijd

19 november 2020

Spettertijd is al jaren een begrip op de Lichtstraat en begin november was het weer zover. 

Tijdens Spettertijd mogen de leerlingen een workshop kiezen die 2 keer een uur duurt en die gericht is op de culturele ontwikkeling. De afgelopen jaren zijn er al veel verschillende workshops begeleid door leerkrachten, ouders en externen. Vanwege de coronacrisis mochten ouders en externen de school niet in om een workshop te verzorgen, maar Spettertijd is wel doorgegaan.
We hebben Spettertijd door laten gaan met enkel de begeleiding van de leerkrachten en hierdoor waren er minder workshop waar de kinderen zich op in konden schrijven. De onderbouw had 3 workshops en de midden- en bovenbouw hadden ieder keuze uit 4 workshops.
Denk daarbij aan:

  • mandjes maken papier maché
  • toneel
  • bouwen met marshmallows en spaghetti
  • stempelen met verschillende materialen
  • vlechttechnieken

en meer..

We hebben er een gezellige tijd van gemaakt en we kijken uit naar onze volgende ronde Spettertijd in maart. 

Julliëtte Wijfels
ICC'er OJBS de Lichtstraat

___________________________________

Over Spettertijd

Onze school werkt volgens het Jenaplan-concept. Daarbij staan niet de methodes centraal, maar de ontwikkeling van het kind. We denken dan niet alleen aan rekenen, taal en spelling maar ook aan de ontwikkeling op cultureel gebied. Met Spettertijd proberen we hier voor een deel vorm aan te geven.

Wat houdt Spettertijd in?

Tijdens Spettertijd kunnen de kinderen deelnemen aan workshops. De kinderen kunnen kiezen uit verschillende disciplines. Het aanbod is erg gevarieerd. Denk hierbij aan batikken, dans, drama, beeldende vorming en animatie. Doordat je met kleine groepjes werkt, kun je de kinderen meer aandacht geven. Hierdoor kun je ook intensieve technieken aanbieden. Kinderen worden tijdens de workshops uitgedaagd en ontdekken nieuwe talenten bij zichzelf.

Je hoort dan regelmatig reacties als: “Ik wist niet dat ik dit kon!”

Naast het aanleren van technieken en kennismaken met materialen, leren kinderen o.a. ook samenwerken, zichzelf uiten, zichzelf presenteren, reflecteren en respect hebben voor elkaars creativiteit.