Raad voor Cultuur adviseert minister Van Engelshoven 'Cultuureducatie en -participatie moeten hoger op nationale agenda'

18 april 2019

Vorige week verscheen het advies 'Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur' van de Raad voor Cultuur. De Raad ziet cultuureducatie en -participatie als belangrijke voorwaarde voor een inclusief cultuurbeleid waarbij cultuur voor iedereen toegankelijk is (foto : Fokke van Saane).

In het advies heeft de Raad dan ook volop aandacht voor het belang van cultuur op school: in het primair onderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs en mbo. Daar zijn wij blij mee. Voor cultuur in de vrije tijd en het sociaal domein ziet de Raad een grote rol weggelegd voor provincies en gemeenten. Hij roept hen op hun verantwoordelijkheid te pakken voor een breed toegankelijk stelsel van basisvoorzieningen, zeker na de bezuinigingen van de afgelopen jaren.