Verdeling subsidie filmeducatie

28 maart 2019

Goed nieuws voor filmeducatief Nederland!
En mooi dat de Vughtse scholen met hun domein 3 programma voorlopen op deze positieve, landelijke ontwikkeling!

Verdeling susidie filmeducatie

Kinderen en jongeren groeien op met bewegend beeld. Het is inmiddels – naast gesproken en geschreven taal – dé manier waarop wij met elkaar communiceren én een beeld creëren van onszelf en de wereld om ons heen. Er is steeds meer aandacht voor filmeducatie binnen het onderwijs. Leerlingen die beeldtaal leren analyseren en leren maken, begrijpen de impact en invloed van beelden op de samenleving beter.

Minister van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) erkent het belang van filmeducatie en kende voor 2019 € 900.000 extra toe. Deze financiële bijdrage is een belangrijke stap om filmeducatie een plek te geven in het Nederlandse onderwijscurriculum.

Hoe wordt het geld verdeeld?
De minister heeft €250.000 toegekend aan de versteviging van het Netwerk Filmeducatie, met Eye als landelijke coördinator. En investeert de overige € 650.000 in het opzetten van regionale filmeducatiehubs.

Filmeducatie
Het Filmeducatie is uitgebreid: van 19 leden naar 150 leden. Ook partners uit het onderwijsveld, de politiek en de filmbranche (makers, distribiteurs, vertoners etc.) maken er deel van uit. Om alle kinderen in Nederland filmonderwijs te geven, heeft deze groep kennis en ervaring gebundeld om te werken aan de volgende concrete producten:

1a. Duidelijk overzicht aanbod workshops en lesmaterialen
Er zijn al veel bevlogen theaters, festivals en docenten die aan filmeducatie doen. Tijd om het aanbod goed in kaart te brengen, te analyseren en prioriteiten vast te stellen bij het ontwikkelen van nieuw aanbod (voor docenten, voor de filmbranche, voor onze leden, voor beleidsmakers, voor fondsen).
1b. Een digitale leeromgeving
Digibordlessen met film(fragmenten) gericht op de onderwijspraktijk en afgestemd op de behoefte van de docent.
1c. Filmtips van geschikte en beschikbare filmtitels voor het onderwijsveld
Filmprogrammeurs en docenten uit het netwerk tippen po-, vo- en mbo-docenten en uitgevers geschikte en beschikbare (actuele) filmtitels die binnen het curriculum ingezet kunnen worden.

2. Ontwikkeling van doorlopende leerlijn
Doel is om een curriculum-waardige (en praktisch toepasbare versie van een) filmleerlijn te ontwikkelen. Hieraan worden concrete lessen (zie 1b) gekoppeld.

3. Filmeducatie op lerarenopleidingen
Einddoel is film (en bewegend beeld) een vaste plek te geven in álle lerarenopleidingen: pabo’s, taal- en gammavakken, kunstvakken. Met diverse (1e graads en 2e graads) lerarenopleidingen en mbo’s wordt nu gewerkt aan het toevoegen van filmeducatie in keuzemodules, minoren en didactische handleidingen. Ook een bevoegdheid tot filmdocent is in de maak.

Filmeducatiehubs
Een filmeducatiehub is een regionaal ingebedde organisatie voor film van waaruit activiteiten voor film- en beeldeducatie in de regio aangeboden, georganiseerd en afgestemd worden. Dit jaar stelt de minister daar €650.000 voor beschikbaar. Tot 2 april 2019 kunnen plannen ingediend worden bij het Nederlands Filmfonds. Details en voorwaarden zijn te lezen op de site van het fonds.

Ook actief meedenken over filmeducatie? Het Netwerk Filmeducatie heet nieuwe leden van harte welkom. Neem contact op met educatie@eyefilm.nl