Over ons

Het team

Hallo, wij zijn Plaza Cultura! 

Plaza Cultura is de onafhankelijke bemiddelaar die een brug slaat tussen het onderwijsveld en de culturele sector in de gemeente Vught en Sint-Michielsgestel. We zijn het vanzelfsprekend aanspreekpunt voor alle kennis over en inzicht in cultuureducatie binnenschools en de mogelijkheden daarvoor in de culturele omgeving van Vught en Sint-Michielsgestel. Met een team van 3 bevlogen medewerkers bestaande uit: Heleen Korthals, Dian Langenhuijzen en Kristel van Lieshout, werken we aan de uitvoering van onze passie: leerlingen een kunstzinnige ontwikkeling meegeven. Daarin zijn onze kernwaarden: onafhankelijkheid, creativiteit, inspiratie en dienstbaarheid.

Over ons

Wat doen wij?
Plaza Cultura verbindt de scholen in Vught en Sint-Michielsgestel met zoveel mogelijk lokale en soms ook regionale culturele aanbieders passend op de geformuleerde vraag van de school, die aanvullend is op hun eigen verankerd lesprogramma rondom kunst en cultuur. Plaza Cultura is een expertisecentrum op het gebied van cultuureducatie binnenschools. Wij ondersteunen en stimuleren het onderwijs en de culturele aanbieders via advies en kennisoverdracht voor de inrichting van hun cultuuronderwijs.

Waarom doen we dat?
Onze ambitie is dat alle leerlingen in Vught en Sint-Michielsgestel binnenschools kwalitatief goed cultuuronderwijs volgen via een doorlopende leerlijn cultuureducatie en in relatie met de culturele omgeving. We willen daarmee bereiken dat leerlingen hun eigen verbeeldingskracht leren te ontdekken en te uiten en daarmee hun identiteit invulling kunnen geven. Dit in samenwerking met culturele aanbieders die culturele activiteiten ontwikkelen die aansluiten bij de vraag van de scholen en passen binnen de doorlopende leerlijn.

Cultuureducatie met Kwaliteit
In onze gemeenten vinden we cultuureducatie belangrijk. Daarom doen we mee aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Dat doen we met de Cultuurloper van KunstLoc en Erfgoed Brabant.De Cultuur Loper is een programma dat bestaat uit scholing, coaching en een digitaal platform. Scholen maken hiermee vanuit hun eigen visie een samenhangen en doorlopend activiteitenprogramma. Plaza Cultura begeleidt, als CMK intermediairs, 21 scholen in onze gemeenten in dit traject.

Buitenschoolse cultuureducatie Vught
Kansen voor nieuwe verbindingen tussen organisaties, kunstzinnige initiatieven voor en door de jeugd en kruisbestuivingen tussen cultuuractiviteiten in het onderwijs en de vrije tijd.

Plaza Cultura heeft per april 2018 de rol van coördinator buitenschoolse cultuureducatie in Vught gekregen. We speuren naar innovatieve projecten, waarbij vanuit de vraag van de Vughtse jeugd (4-18 jaar), kunst- en cultuuractiviteiten worden ontwikkeld. Daarbij juichen we samenwerking tussen diverse organisaties toe en benadrukken we de waarde van ontmoetingen binnen kunst en cultuur in de eigen leefomgeving.

Alle scholen in Vught hebben cultuureducatie opgenomen in hun onderwijsprogramma. We gaan het uitdagende onderzoek aan om te bekijken op welke manier buitenschoolse kunst- en cultuuractiviteiten deze binnenschoolse ontwikkelingen kunnen aanvullen.

We zijn en blijven in gesprek met kinderen, jongeren, leerkrachten, cultuuraanbieders, kunstenaars, welzijn, sportaanbieders en andere organisaties om zo goed mogelijk in kaart te brengen wat er in de Gemeente Vught is en leeft. En van daaruit ondersteunen we innovatieve buitenschoolse cultuureducatie-initiatieven op het gebied van dans/ muziek/ theater/ erfgoed/ beeldende kunst/ foto/film/media en literatuur.

Heb je vragen, plannen, ideeën, wilde gedachten, broedsels? Neem contact op! 
We schuiven graag aan om met je mee te denken, te verbinden en plannen mogelijk te maken.

Plaza meisjes