Vertellessen

Doelgroep
Groep 1-2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8, (V)SO
Tijdsinvestering
in overleg
Genre
Literatuur
Kosten
op aanvraag
AANBIEDER
vertelvogel, Reinou Vogel

De Vertelvogel

Reinou Vogel
Tel. 0615967122
reinou@vertelvogel.nl
Vertelvogel.nl

Geweldig wat kinderen kunnen bedenken als hun verbeeldingskracht wordt aangesproken! Bij de vertelprojecten worden kinderen in verschillende lessen, met allerlei spellen, werkvormen en verhalen gestimuleerd om zelf een verhaal te vertellen en/of zelf verhalen te verzinnen. Het vertellen van deze verhalen wordt bv ondersteund door zelf gemaakte storyboards. Beelden en mondelinge verhalen zijn het uitgangspunt. Sporadisch wordt gebruik gemaakt van geschreven tekst. De opbouw van een verhaal en de tools van de verteller komen hierbij uitgebreid aan de orde.

Reinou Vogel is verhalenverteller, groepsleerkracht en vakleerkracht muziek. Als kind al bedacht, speelde, schreef, vertelde en zong ze eigen verhalen en liedjes. Zo’n 10 jaar geleden sloot Reinou de leerroute vertellen met en voor kinderen op de Vertelacademie te Utrecht af met het “Canon vertelproject” op 5 bassischolen. Een project waarbij kinderen levende geschiedenisverhalen hoorden en ook zelf leerden vertellen.

Ondertussen heeft Reinou op vele scholen verhalen verteld, vertellessen en vertelprojecten opgezet en uitgevoerd. Een daarvan was het 3 jarige project:“Het Vertelmuseum”. Dit project was een samenwerking van Vlaamse vertelster Mia Verbeelen, Reinou Vogel, Cultuurcentrum Zinder en het Flipje Tielmuseum. Kinderen van veel scholen in Tiel verzonnen naar aanleiding van voorwerpen eigen verhalen en vertelden ze aan ouders en elkaar tijdens een tentoonstelling in de klas.

Voor groepen 7-8 is een Vertelproject mogelijk rondom de WOII (eventueel te koppelen aan het project van het Mubo 'Boxtel in oorlogsjaren').
Ben je op zoek naar een ander project op maat? Reinou denkt graag met je mee.

Steeds vaker combineert Reinou vertellen en muziek.

Iedere keer opnieuw valt het op hoeveel plezier kinderen hebben en vanzelfsprekend leren als hun verbeeldingskracht wordt aangesproken. Er ontstaat een sfeer van saamhorigheid en betrokkenheid in een groep als er verhalen gemaakt en verteld worden. Zonder dat dit wordt uitgesproken ben je bezig met woordenschat, begrijpend luisteren, fantasie en verbeeldingskracht, sociaal emotionele vorming, kennisoverdracht en nog veel meer. In een verhaal valt van alles te beleven. Je bent even ergens anders, iemand anders, leeft in een andere tijd of werkelijkheid. Verhalen stimuleren kinderen om nieuwsgierige mensen te blijven, die in deze steeds veranderende wereld willen blijven leren en ontdekken.

Reinou is aangesloten bij stichting Schoolverteller: www.schoolverteller.nl

Lessuggesties voor het Literatuur- en Dansjaar in Boxtel 2022-2023:
1-2:

Kamishibai of Vertelkastje: (30-35 minuten)

Een deel van een verhaal vertelt de verteller met vertelplaten. Hoe gaat dit verhaal nu verder… samen met de kinderen verzint de verteller een afloop. Er worden lege vertelplaten gegeven, die zijn genummerd en waarop de afloop van het verhaal zoals de kinderen het net hebben verzonnen achterop wordt geschreven. De kinderen kunnen als vervolgopdracht in de klas het verhaal aftekenen (suggestie: papier en waterverf of wasco en ecoline) en zo het verhaal in een andere groep of aan kleine groepjes presenteren. Het vertelkastje mag een week geleend worden of de school schaft er zelf een aan.

Muziekverhaal, Youssef en de kleine schildpad- Filipijnen: (30-35 minuten)

De verteller vertelt het verhaal van Youssef, een verhaal over reizen, betoverde zeemonsters en vriendschap. Er is voor alle kinderen een muziekinstrumentje. Van te voren worden hiermee 3 groepen gevormd en wordt het bespelen van het instrumentje geoefend. De kinderen zitten in een kring op stoelen of banken.

Tijdens het verhaal mag er op een teken van de verteller passende muziek gemaakt worden door de kinderen. We sluiten dit verhaal samen af.

3/4: (55-60 minuten) met lesbrief

Dierenverhalen:

‘Hoe de hyena aan zijn kromme rug komt’, ‘Hoe het komt dat de aap en de krokodil geen vrienden meer zijn’ en ‘Hoe de kat in huis komt’. Drie Afrikaanse dierenverhalen met enkele liedjes en wat muziek op Afrikaanse instrumenten.

De kinderen worden actief ingeschakeld om een deel van het verhaal te bedenken en mee te denken en te bewegen tijdens de verhalen.

(bij deze les hoort een lesbrief met eenvoudige suggesties voor de leerkracht om zelf met zijn groep verhalen te maken)

Groepen 5 t/m 8: Variërend van 1x 5 kwartier tot 4 x 5 kwartier.

Het verhalen museum:

De verteller start met het vertellen van een kort verhaal. Afhankelijk van het aantal lessen hebben de kinderen van thuis een voorwerp meegenomen of nemen zij tijdens de tweede les een voorwerp mee.(mooi/lelijk, hedendaags/geschiedenis, saai/interessant)

Aan de hand van dit voorwerp maken en tekenen de kinderen onder leiding van de verteller hun eigen verhaal.

Afhankelijk van het aantal lessen:

Vertellen de kinderen hun verhalen aan elkaar of aan bezoekers (ouders, andere groep…)

Stallen de kinderen hun voorwerp uit in het lokaal als in een museum. We kleden de tafels, klas hiervoor enigszins aan en luisteraars lopen rond.

Bij meerdere lessen presenteren enkele kinderen hun verhaal aan de hele groep.

Kinderen leren over:

-De opbouw van een verhaal.

-De tools van de verteller.

-Het gebruiken van hun verbeeldingskracht.

-Het presenteren van je verhaal (mimiek, beweging, stemgebruik enz).

Dit is een eerder op vele scholen met succes toegepast concept. De verteller leidt en begeleid het proces, de leerkracht ondersteund tijdens de les(sen)