Filmpje en evaluatie Schatten van Zonneheuvel

“Schatten van Zonneheuvel” is een project dat anderhalf jaar geleden is gestart met vier nieuwe vrijwillige wijkondersteuners van de wijk Zonneheuvel in Vught. Het doel was elkaar en de wijk beter te leren kennen. En ook samen met de wijk onderzoeken: ‘welke waarde hechten we aan onze wijk,  zodat we samen in een fijne en prettige woonomgeving kunnen wonen waar iedereen zich thuis voelt’. In een aantal activiteiten is toegewerkt naar 6 kunstwerken verspreid over de wijk. Belangrijker dan het eindresultaat was het proces ernaar toe. Immers de concepten van de werken zijn gebaseerd op de verhalen van wijkbewoners. En in de meeste gevallen hebben wijkbewoners, de verhalenvertellers, actief meegewerkt aan het realiseren van hun ‘eigen’ kunstwerk. Inmiddels is het project geëvalueerd. Een overzicht van alle activiteiten staan in de bijlage (PDF). En hieronder een fotocompilaties van alle activiteiten die in anderhalf jaar tijd hebben plaatsgevonden. Wij kijken meer dan tevreden terug en hopen dat dit project een opmaat is naar een transfer in andere wijken in Vught.