PietertjesPad Vught

Met dit heerlijke weer en een klas nieuwsgierige en enthousiaste leerlingen van basisschool De Springplank zijn medewerkers van het Vughts Museum DePetrus en Erfgoed Brabant vandaag op pad gegaan. Goed kijken en een gesprek voeren over bijzonder Vughts erfgoed!
Een mooie stap richting de vervolgvraag: Wat zou jij aan andere kinderen willen laten zien of weten?

#pietertjespad #eigenleefomgeving #onderzoeken #samenwerking