Bijeenkomsten armoede, sport & cultuur Vught

10 februari 2021

Eerste online bijeenkomst
Op donderdag 28 januari vond de eerste online bijeenkomst armoede, sport & cultuur plaats.
Deze bijeenkomst is geïnitieerd en uitgevoerd door de Vughtse coördinator kinderarmoede Ellen Huinink, MOVE Vught en Plaza Cultura.

Vanwege de coronacrisis is het juist nú extra van belang om als club, vereniging of aanbieder, oog te hebben voor huishoudens, die wellicht financieel in de knel komen.
Je kunt als docent, trainer of bestuurder een rol spelen bij het signaleren en ondersteuning bieden bij het vinden van de juiste personen en regelingen, om deelname voor mensen in deze situatie tóch mogelijk te maken.

Met in totaal ruim 50 deelnemers werd een afwisselend programma doorlopen, met aandacht voor:

  • Het signaleren van armoede bij je deelnemers/leden, door Ellen Huinink (coördinator kinderarmoede);
  • Ervaringsverhalen van ervaringsdeskundigen Annie en Antoinette;
  • Een kijkje in waar het nou eigenlijk echt om gaat, aan de hand van een verhaal over je rondje bij de voetbalclub, door Bart van de Water (MOVE Vught);
  • Het open staan, luisteren en op zoek naar verbinding binnen het sociaal domein, door Marjon Reus (MOP Vught);
  • De te nemen acties en drempels om financiële steun te krijgen voor de contributie van een kind voor de muzieklessen, door Tim van Baalen (Musicare);
  • Informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur, door Carmen Nijssen (JFSC 's-Hertogenbosch-Vught)

 - In het PDF document onderaan is de presentatie van deze bijeenkomst terug te vinden.

Vervolgbijeenkomsten
Naar aanleiding van de vragen en bevindingen van de deelnemers is een vervolg ingepland.
In drie thematische (evt. online) bijeenkomsten zal er interactief wat meer de diepte ingegaan worden.

Dinsdag 23 maart van 10:00-11:00 uur: Signalenkaart Armoede - aanmelden klik hier
Dinsdag 30 maart van 10:00-11:00 uur: Hoe bereik je nieuwe deelnemers met een smalle beurs? - aanmelden klik hier
Dinsdag     6 april van 10:00-11:00 uur: Volwassenenfonds - aanmelden klik hier

Vragen
Mail naar Ellen: mail@ellendoet.nl 

Overzicht diverse regelingen in de Gemeente Vught
Zie o.a. dit item.