CMK update november 2020

2 november 2020

In zowel de gemeente Vught als Sint-Michielsgestel nemen alle scholen deel aan de CMK regeling en dat zijn er nogal wat! Plaza Cultura gebruikt de Cultuur Loper als leidraad in dit traject, een instrument dat werd ontwikkeld door Kunstbalie. Vijf scholen van Cadans Primair in de gemeente Haaren doen niet mee aan de CMK-regeling, maar doorlopen samen met Plaza Cultura de stappen van De CultuurLoper. Bij deze de update over de maand november 2020:

  • Maandag 2 november vindt er weer een CMK stand van zaken gesprek plaats met de Parel en de Koningslinde.
  • In november vinden de beeldende lessen van kunstenaar Inge Bollen plaats in alle groepen van bs de Wegwijzer. Deze kunstdiscipline krijgt dit jaar extra aandacht op bs de Wegwijzer. In augustus verzorgde Inge al een inspiratiebijeenkomst voor het team en nu gaat ze alle klassen langs om de kinderen te inspireren via workshops.
  • Op woensdag 4 en 11 november is het op OJBS de Lichtstraat weer Spettertijd. Dit maal helemaal vorm gegeven door leerkrachten, zonder ouders en kunstdocenten.
  • Op 5 nov. vond het stand van zaken gesprek plaats met het Molenven. We hebben vooral gekeken wat op dit moment wel op afstand kan en wat past bij de ambities van de school. We zijn tot een mooi idee gekomen om voor de kerst met de leerlilngen beeldend aan de slag te gaan waarbij leerlingen iemand die het nodig heeft een warm hart gaat toedragen.
  • De 2e ICC cursusbijeenkomst op donderdag 5 november is wegens COVID komen te vervallen en wordt op een later moment ingehaald.
  • Dinsdag 10 november vindt er een online bijeenkomst plaats met KunstLoc over de CMK3 periode.
  • Op dinsdag 10 november voerden we een stand van zaken gesprek met De Schalm.
  • Woendag 18 november voerden we een stand van zaken gesprek met de Roald Dahl uit Sint-Michielsgestel.  
  • In de maand november wordt de CMK begroting voor 2021 gemaakt door Plaza Cultura. Zo weten scholen op tijd op welk budget ze voor kalenderjaar 2021 kunnen rekenen. 

Algemene informatie over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit vind je online op DeCultuurLoper.nl. De Cultuur Loper is het Brabantse instrument om je eigen CmK-pad te bewandelen. De stappen zie je terug onder traject.

Vragen en overwegingen
Heb je specifieke vragen over de CmK-regeling in relatie tot de mogelijkheden op jouw school? Stel je vragen gerust per mail of bel met Plaza Cultura voor een afspraak.