Expositie Koning Quast: 400 Scholieren maken kennis met kunst én psychiatrie

9 maart 2022

's-Hertogenbosch / Vught  - Plaza Cultura organiseert in samenwerking met het Design Museum en Reinier van Arkel een expositie toegankelijk voor kinderen van Vughtse basisscholen en voor mensen in zorg bij Reinier van Arkel. De groepen 7 en 8 van de basisscholen uit Vught, in totaal zo’n 400 kinderen, brengen een bezoek aan de tijdelijke en speciaal ingerichte tentoonstelling ‘Koning Quast’ in de Refter en de Kapel gelegen op Zorgpark Voorburg in Vught.

De bijzondere locatie van de tentoonstelling is bewust en vanuit overtuiging gekozen. Het gaat om de Kapel en de naastgelegen refter, gebouwen die normaal gesproken gebruikt worden door mensen met psychische problemen die in zorg zijn bij de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Reinier van Arkel.
Een samenleving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt, draagt bij aan het herstel van mensen die psychische problemen ervaren. Daarom werkt Reinier van Arkel, mede vanuit de bestaande samenwerking met Plaza Cultura, actief aan het verlagen van drempels en het bevorderen van contact, door mensen– jong en oud – de kans te geven elkaar te ontmoeten, begrip voor elkaar te krijgen en eventuele vooroordelen te overwinnen. De expositie Koning Quast is één van de manieren waarop Reinier van Arkel dit vormgeeft.

Voor de scholen is deze beeldende tentoonstelling gekoppeld aan het-literatuureducatie-jaar, de kunstdiscipline die dit schooljaar op vele scholen in de schijnwerpers staat. In deze tentoonstelling wordt duidelijk dat taal uit veel meer bestaat dan letters of gesproken woord.
Door interactief aan de slag te gaan onder begeleiding van museumdocenten van Design Museum Den Bosch en vrijwilligers gaan leerlingen taal op een andere manier ervaren. Door met elkaar in gesprek te gaan via de methode Visual Thinking en via maakopdrachten wordt de creativiteit gestimuleerd.

De groepen 7 en 8 bezoeken de tentoonstelling in de periode van 14 tot en met 8 april a.s.. Ook cliënten zullen de tentoonstelling bezoeken onder begeleiding van museumdocenten.

Over Reinier van Arkel
Trots op ons rijke verleden én vooruitkijkend naar de toekomst bouwen wij aan een betrokken, bevlogen en betrouwbaar Reinier van Arkel. Voor cliënten van alle leeftijden met complexe psychiatrische problematiek biedt Reinier van Arkel gespecialiseerde psychiatrische behandeling en begeleiding, bij voorkeur in de eigen omgeving van onze cliënten.

Tekst en informatie Reinier van Arkel: Ilse van den Eeden, medewerker afdeling communicatie, 06-52580864, I.vanden.Eeden@reiniervanarkel.nl i.s.m. Dian Langenhuijzen