“Kennis komt samen in Eye’s filmeducatiepilot voor het speciaal onderwijs”

27 juni 2024

In 2022 ontwikkelde het team van Eye Educatie creatief en interactief lesmateriaal voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke handicap (cluster 3) en/of kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen (cluster 4). Bij deze nieuwe, tweede pilot was de vraag: hoe maken we filmeducatie voor slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (cluster 2) relevanter en toegankelijker?

Samen met drie speciaal onderwijs scholen van VierTaal uit het netwerk van Plein C in Noord-Holland ging het team hiermee aan de slag.

In dialoog met de docenten ontwikkelde Eye Educatie hiervoor de lessenreeks Licht, Camera, … Emoties! voor cluster 2-leerlingen in groep 6,7 en 8. De leerlingen keken samen met een filmdocent van Eye actief film en fragmenten en maakten zo kennis met verschillende soorten film. Ook voerden ze korte en speelse oefeningen uit en gingen ze zelf aan de slag met filmen.

Lees meer