Museumles bij Design van het Derde Rijk

11 augustus 2019

Design Museum Den Bosch presenteert als eerste ter wereld een overzichtstentoonstelling van design van het Derde Rijk. De tentoonstelling participeert in de herdenking 75 jaar vrijheid. Belangrijke bruiklenen komen uit grote Duitse musea te Berlijn en München. Bij deze tentoonstelling bieden wij de museumles Wij en zij in de Tweede Wereldoorlog aan voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

In de museumles Wij en zij in de Tweede Wereldoorlog leren de leerlingen aan de hand van een aantal objecten over het leven in Duitsland en Nederland in de jaren 30 en 40. Welke wij’s en zij’s waren er en hoe leefden zij? Hoe proberen Hitler en zijn partij grote groepen mensen te beïnvloeden en tegen elkaar uit te spelen? Alles was erop gericht een nieuwe supermacht te maken: het Derde Rijk. Van meet af aan was duidelijk dat dit rijk niet voor iedereen bedoeld was. Alleen door terreur, oorlog en uitsluiting kon dit bereikt worden. Dit gebeurde niet alleen met woorden en beelden. Het hele dagelijkse leven werd vormgegeven. Van de lesstof die op school werd onderwezen tot wat je in je vrije tijd deed. Wat kunnen we leren van het bestuderen van deze beelden en deze vormgeving?

Opbouw museumles
De museumles start met een gesprek over wat de leerlingen weten over de Tweede Wereldoorlog en wat ze verstaan onder design. We bespreken wat het museum verstaat onder design en waarom het museum deze tentoonstelling laat zien.
Aan de hand van activerende kijk-, denk- en praatoefeningen bekijken en analyseren we de vormgeving van onder andere posters, meubels en gebouwen. Er wordt gekeken naar de invloed van kleur, vorm en taal. Wat is de impact van dit design op verschillende groepen.
De volgende vragen komen onder andere aan bod:

 • Zijn er wij’s en zij’s waarmee leerlingen nu te maken hebben?
 • Hoe vreemd is het dat Hitler en zijn regering hele mooie dingen laten maken zoals gebouwen, auto’s voor iedereen en sporttoernooien organiseren.
 • Geloof jij altijd wat de juffen en meesters op school vertellen of wat er in de boeken of op internet staat.
 • Wat is propaganda en hoe herken je dit?
 • Zijn er dingen en ideeën vandaag de dag waar je waakzaam voor moet zijn?

Na een aantal verschillende oefeningen in de tentoonstelling komen de leerlingen en museumdocenten samen in de studio van het museum voor een verwerkingsopdracht in beeld en/of woord.

Praktische informatie
Wij en zij in de tweede wereld oorlog biedt lesinhoud die past bij lessen beeldende vorming, geschiedenis, wereldoriëntatie, mediawijsheid en burgerschap. Design Museum Den Bosch neemt deel aan Museumschatjes en Museumschatten waarbij scholen uit Brabant gratis musea kunnen bezoeken. De museumles kan ook met een CJP weborder worden betaald voor het voortgezet onderwijs.

 • Looptijd tentoonstelling: 8 september 2019 - 19 januari 2020
 • Duur museumles 1,5 uur of 2 uur
 • Doelgroep: bovenbouw PO en onderbouw VO
 • Kosten: Basisonderwijs: €62,50 voor 1,5 uur (per 15 leerlingen), €92,50 voor 2 uur ( per 15 leerlingen) Voortgezet onderwijs: 77,50 voor 1,5 uur (per 15 leerlingen), €110 voor 2 uur (per 15 leerlingen)
 • Starttijd: tussen 10.00 uur en 15.00 uur
 • Maximaal 30 leerlingen tegelijk in de tentoonstellingsruimte
 • U kunt een digitale introductie ontvangen waarmee u leerlingen op het museumbezoek kunt voorbereiden (duur circa 15 minuten)

Voor vragen en aanmeldingen
educatie@designmuseum.nl en 073 –6273519.