Muziek op maat in de klas door Maartje van de Loo op obs de Bolster

14 november 2019

Op OBS de Bolster zijn vier leerkrachten zich aan het verdiepen in de mogelijkheden in de klas van het vak muziek. Vanuit hun eigen beginsituatie, vanuit hun eigen leervragen en ideeën, gaan we aan de slag.

Het traject richt zich op de behoefte van de individuele leerkracht. Leervragen kunnen bijvoorbeeld zijn;

  • ‘Op welke manieren kan ik instrumentarium gebruiken tijdens de muziekles?’
  •  ‘Waar moet een muziekles in de onderbouw aan voldoen en wat kan ik verwachten van (bijvoorbeeld) kleuters’?
  • ‘Hoe kan ik de gitaar inzetten bij de muzieklessen?’

Door het samen doorspreken van de lessen, het bijwonen van de lessen en het geven van feedback ontdekken we hoe je met kleine stapjes kunt werken. Het inzoomen naar de kleinere stapjes is prettig werken, omdat je met kleine variaties een muziekles heel dynamisch en leuk kunt maken.

We werken bijvoorbeeld in de onderbouw met de ‘basis ingrediënten’

  • Hard/Zacht              -  Dynamiek
  • Hoog/Laag               - toonhoogte/melodie
  • Snel/Langzaam       - tempo
  • Kort/Lang                 - ritme
  • Maat

Deze ‘basis ingrediënten’ gebruiken we als onderlegger voor elke muziekles door er allerlei werkvormen bij te ontwikkelen. Op deze manier draagt de leerkracht bij aan de brede muzikale ontwikkeling van de kinderen. De leerkracht zelf ervaart dat ook met minder ervaring in het vak muziek, hij/zij toch een prima muziekles kan geven.

Verder werken we ook aan algemene vaardigheden. Dit doen we bijvoorbeeld met de hele kleuterbouw/groep 3 leerkrachten. Zij volgen een aantal stemvormingslessen, zodat zij leren hoe ze hun stem goed kunnen gebruiken en waar ze op kunnen letten bij het aanleren van een liedje.

De uitgangspunten van het hele traject zijn dat het op maat is, de leerkrachten op hun eigen niveau uitdaagt en direct toepasbaar is in de klas #CMK #deCultuurLoper #werkenaandecultuurambitiesvandeschool

Tekst: Maartje van de Loo