Geldzaken: Welke financieringsmogelijkheden zijn er in schooljaar 2019-2020

18 november 2019

Welke subsidieregelingen zijn actueel? Hoe bekostig je de kosten voor vervoer van je leerlingen? En welke andere potjes zijn er om aan middelen te komen voor de financiering van cultuuronderwijs?

Lumpsum
De lumpsum is één budget dat scholen ontvangen van het Ministerie van OCW voor alle kosten. In de lumpsumbegroting staan posten voor onder meer personeel, leermiddelen, excursies, presentaties, deskundigheid en schoolontwikkeling. In de lumpsum is het bedrag voor ‘culturele vorming’ (voorheen ‘kunstzinnige oriëntatie) vastgesteld op €4,39 per leerling en €105,31 per school.

Prestatiebox
Bovenop de lumpsum (voor personeel en materialen) is er voor basisscholen jaarlijks geld via de prestatiebox. Dit geld kan je naar eigen inzicht gebruiken voor verschillende doeleinden zoals cultuuronderwijs en deskundigheidsbevordering. Voor het schooljaar 2019-2020 is dit een bedrag van €15,22 per leerling.

Doe er je voordeel mee!

Meer weten? Bijvoorbeeld over het Brabantse OV schoolticket? Of over fonden voor educatieve projecten en (amateur)kunst?
Ga naar de website van het lkca.